Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gajus Dreamstime Elektronikproduktion | 19 september 2017

Knorr-Bremse ger upp på Haldex – avbryter processen

Knorr-Bremse AG meddelar att bolaget återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Haldex AB och överger därmed den föreslagna företagssammanslagningen.

Knorr-Bremse fattade beslutet efter att Aktiemarknadsnämndens (AMN) beslut att inte tillåta en förlängning av den nuvarande acceptperioden och erbjudandet skulle upphöra den 26 september 2017. Man menar att erbjudandet inte kan slutföras inom ramen för den nuvarande acceptperiod. ”För ett framgångsrikt slutförande av konkurrensgodkännandeprocessen är stöd och samarbete, som överraskande har dragits tillbaka, med Haldex och dess styrelse nödvändigt och en avgörande förutsättning,” skriver Knorr-Bremse i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet har Haldex styrelse avfärdat denna begäran om stöd och samarbete och fortsatt att agera i strid med majoritetsbeslutet vid den extra bolagsstämman i Haldex, då aktieägarna beslutade att Haldex ska stödja och samarbeta med Knorr-Bremse i konkurrensgodkännandeprocessen. ”Utan Haldex samarbete och stöd går det inte att erhålla konkurrensgodkännande. Erbjudandets fullföljande var villkorat bland annat av att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhölls på för Knorr-Bremse godtagbara villkor liksom att Haldex inte vidtog några åtgärder som sannolikt skulle komma att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. Dessa villkor för Erbjudandets fullföljande har inte uppfyllts och det är uppenbart att de inte heller kommer att uppfyllas inom acceptperioden,” skriver det tyska bolaget. – Följaktligen blir därför nästa steg att återkalla erbjudandet och gå vidare. Sammanslagningen mellan Haldex och Knorr-Bremse hade varit vårt föredragna alternativ, vilket tydligt stöddes av aktieägarna i Haldex. Vi kommer dock nu gå vidare med alternativ. Vad beträffar vårt aktieinnehav i Haldex kommer vi att agera som en ansvarsfull aktieägare och använda alla våra tillgängliga alternativ med bolagets och Knorr-Bremses intresse för ögonen, säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremse AGs förvaltningsstyrelse.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2