Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© System Verification Teknik | 22 september 2017

Nytt forskningsprojekt inom testautomatisering

Nu startar ett internationellt forskningsprojekt vars mål är att förbättra effektiviteten och snabbheten inom automatiserad testning av programkod. System Verification ingår i det svenska konsortiet tillsammans med bland annat Ericsson, Bombardier och SAAB.

Projektet som heter Testomat siktar på att lösa vanligt förekommande och kostsamma problem inom industrin genom att skapa nya typer av stöd för testautomatisering. Det kan handla om nya verktyg, strategier eller processer som förbättrar effektiviteten, snabbheten samt identifieringen av fel och deras lokalisering i kodbasen, skriver System Verification i ett pressmeddelade. Lösningarna är internationellt attraktiva varför flera länder, storbolag och universitet samt även ett antal innovativa start-ups samarbetar i projektet. Det internationella konsortiet består av deltagare från Sverige, Nederländerna, Belgien, Finland, Tyskland, Spanien och Turkiet. I den svenska delen finns Ericsson, som även är projektkoordinator, Bombardier, SAAB, System Verification, Empear, Verifyter, SICS, KTH och Mälardalens högskola. Partnerna i projektet har olika roller. System Verification, som är experter inom kvalitetssäkring av mjukvara, kommer dels att ansvara för insamling av data från projektets så kallade problem owners, Ericsson, SAAB och Bombardier samt även sina egna kunder, dels att bidra med kunskap till de olika arbetspaketen. Två av dem handlar till exempel om att prioritera testfall och att effektivisera testfall. System Verification har också ansvar att se till att projektresultaten når yrkesverksamma testare. ”Det är viktigt att detta inte blir ett isolerat forskningsprojekt, utan att såväl kunskap som nya stöd synliggörs och kommer till användning,” säger Dr. Magnus C. Ohlsson, som är Teststrateg på System Verification och deras representant i projektet. Testomat pågår från oktober 2017 till september 2020. Vinnova har beviljat bidrag på drygt 28 miljoner kronor. Totala är budgeten för det svenska konsortiet är 56,8 miljoner kronor. ”Projektet har mycket hög ambitionsnivå och med den kunskapsbas som deltagarna utgör kan vi förväntas oss riktigt intressanta resultat, vilket är ett måste för industrin framöver. Effektiv och bättre testautomatisering är en nyckel för deras konkurrenskraft,” säger Magnus C. Ohlsson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1