Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 september 2017

Nytt svenskt bolag tar över verksamhet från Eltel

Encomm Sweden AB, med svenska och kenyanska ägare, tar över verksamhet från Eltel.

Under måndagen tecknade Eltel en avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet Power Transmission International (PTI) till ett nytt svenskt bolag, Encomm Sweden AB. Det nya bolaget ägs av en kenyansk industriell ägare, EnComm Ltd, och Swede Energy Power Solutions AB. För Eltel innebär försäljningen av PTI en minskad operativ risk. För att transaktionen ska gå i lås måste nyckelkunder ge sitt godkännande och köparen få finansiering samt tillse att Eltel inte har något ansvar för de garantiåtaganden som är utestående. Istället kommer Eltel Networks TE AB och dotterbolag att verka som underleverantörer för slutförandet av två kontrakt. Den tecknade avsiktsförklaringen avser att Eltel ska sälja alla sina aktier i Eltel Networks TE AB och dotterbolag, och transaktionen förväntas vara påskriven och slutförd innan 2017 är slut. De två kontrakten förväntas vara klara under 2018. Själva avvecklingskostnaden av verksamheten beräknas uppgå till cirka 40 miljoner euro (ungefär 381,5 miljoner kronor) enligt Eltel men den finansiella effekten beräknas bli mindre.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1