Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Niroworld Dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 september 2017

Scania överklagar EU-Kommissionens böter

Scania meddelar att man har granskat beslutet från Europeiska Kommissionen rörande otillbörligt utbyte av information under åren 1997 – 2011 och kommer att överklaga det.

I ett pressmeddelande tillbakavisar Scania alla slutsatser och påståenden som Kommissionen lägger fram och meddelar att företaget kommer att överklaga beslutet i dess helhet. Samtidigt skriver Scania att företaget har samarbetat fullt ut med Kommissionen genom att tillhandahålla efterfrågad information och förklaringar under hela utredningsarbetet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2