Annons
Annons
© scanrail dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 oktober 2017

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner till batteriprogram

Har du en ny idé om batteriåtervinning? Då kan du få miljonbidrag från Energimyndigheten.

Batterifondsprogrammet är ett forskningsprogram med inriktning på batteriåtervinning och batterier för elsystems- och fordonstillämpningar. Nu har Energimyndigheten utlyst 30 miljoner kronor till programmet som ska stödja ytterligare forskning inom inriktningen. Effektmål inom batterifondsprogrammet är bland annat att komma fram till nya och vidareutvecklande kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi, att nå ett nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv samt en utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag. För de som känner sig manade att söka en del av de 30 miljoner kronorna ska ansökan vara inne senast 28 november.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2