Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Teknik | 09 oktober 2017

Eltels försäljning av estländsk affärsverksamhet är slutförd

Cirka tre miljoner euro hamnade prislappen på när försäljningen av Eltels affärsverksamhet i Estland till Tecnolines OÜ stod klar.

I slutet på augusti i år skrev evertiq om att Eltel skulle avyttra sin estniska affärsverksamhet, som omfattade infranettjänster inom kraft, gas och telekommunikation. Den 6 oktober meddelade Eltel att försäljningen till det estniska företaget Tecnolines OÜ hade slutförts, och att den slutliga köpesumman hamnade på cirka 3 miljoner euro, ungefär 29 miljoner kronor. Tecnolines OÜ är verksamt inom nätverksdesign, konstruktion och underhållstjänster. Kassaflödespåverkan i det fjärde kvartalet 2017 förväntas uppgå till cirka 2,5 miljoner euro, drygt 24 miljoner kronor.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2