Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt Teknik | 12 oktober 2017

Skellefteå eller Västerås – kampen om batterifabriken

Cirka 3’000 nya arbetstillfällen och äran att vara värd för Sveriges största batterifabrik står på spel när Northvolt ska besluta var deras fabrik ska ligga. Blir det Skellefteå med Nordens gruvcentrum i regionen eller Västerås, Nordens energihuvudstad? Evertiq har undersökt för- och nackdelarna med båda.

Drygt ett 40-tal kommuner i Sverige och Finland anmälde intresse när Northvolt började se sig om efter var deras nya batterifabrik skulle etableras. Efter noggranna undersökningar står nu Västerås och Skellefteå kvar som möjliga vinnare. För den kommun som blir vald väntar en två år lång etableringsfas, mellan 2’500 och 3’000 arbetstillfällen och det spännande i att få Sveriges största batterifabrik till sin kommun. Men vad är då respektive kommuns för- och nackdelar? Evertiq har samlat ihop information från Northvolts egna samrådsunderlag, media och kommunerna själva.
Klicka för att zooma
”Lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle”. Så lyder öppningsmeningen i samrådsunderlagen som är framtagna av Northvolt inför den kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. De områden i kommunerna där fabriken och dess närliggande byggnader i nuläget är planlagda att ligga har varken en uppseendeväckande mängd naturvärdesobjekt eller naturvårdsarter, och båda områdena är redan uttänkta industriområden. Skellefteå har dock ett riksintresse inom områdets gränser, Norrbotniabanans anslutningskorridor till Skelleftehamn, medan Västerås inte har något. Placeringen för området i Skellefteå ligger något längre bort från bostadsområden än det i Västerås, men har ett närmare utsläpp och uttag för vatten. I stället för Skellefteås enda plats för utsläpp och uttag för vatten har dock Västerås två alternativa platser. Två plaster som i och för sig ses som sämre än Skellefteås plats då liv och arter i vattnet beräknas att störas mer i Västerås.
Klicka för att zooma
Förutom miljöpåverkan spelar även en närhet till vägar och transportsträckor en stor roll, precis som närhet till framtida samarbetspartners. Där har Skellefteå en fördel med närheten till en ordentlig hamn, gruvor och material. – Vi kommer att kunna frakta ner batterierna till vår huvudmarknad som förväntas vara Tyskland och Frankrike på ett ganska effektivt sätt, säger Northvolts vd Peter Carlsson angående placeringen i Skellefteå, enligt tidningen Norran. Räknar vi däremot upp fördelar för Västerås gör den kompetens som finns i regionen, och den etablerade industrin, kommunen till en attraktiv plats för fabriken. – I vår region finns goda förutsättningar för såväl produktion som forskning och utveckling. Stockholm-Mälarregionen är en funktionell arbetsmarknadsregion med högkvalificerad arbetskraft och en god regional kompetensförsörjning, säger Erika Ullberg, ordförande i Mälardalsrådet, i en intervju med VLT. Energimässigt kommer Skellefteå Kraft kunna försörja hela batterifabriken med all dess el, grön sådan till och med. Fabriken kommer att kräva 300 megawatt per timme för att fungera, vilket är ungefär det dubbla av vad Västerås stad gör av med. Den siffran kommer vara svår för Västerås att tillhandahålla. Det finns klara för- och nackdelar hos båda kommunerna och det är i nuläget omöjligt att sia om den omtalade batterifabrikens slutgiltiga placering. Landet, och kanske framförallt kommunernas invånare, får sitta som på nålar tills dess att Northvolts beslut offentliggörs, något som företaget själva har sagt ska ske i mitten av oktober.
Bilder: © Northvolt
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1