Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© evertiq Elektronikproduktion | 13 oktober 2017

Dålig kunskap kring EMC kan leda till stora kostnader

Elektromagnetisk förenlighet är viktigt för att maskiner och utrustningar ska kunna arbeta tillsammans. Gör dem inte det kan problemen bli stora, och dyra, menar Mikael Klasson som har märkt av en okunskap kring EMC runtom i landet.

Mikael Klasson, Urban Lundgren och Jan-Olof Brink är med i den svenska organisationen IEEE EMC Sweden. Organisationens möten handlar om det senaste inom elektromagnetisk förenlighet, electromagnetic compatibility, och mötena brukar hållas ute på företag. Mikael Klasson, Urban Lundgren och Jan-Olof Brink har alla tre lång erfarenhet av att arbeta med EMC och under företagsbesöken har de märkt av en kunskapsbrist. – Varje besök har varit på ett företag. Allt från ABB i Ludvika, Saabs testhus för båtar eller flygplan, Esrange i Kiruna och kärnkraftverket i Oskarshamn. Varje gång kommer man fram till hur svårt det är att få folk att förstå vad EMC är, och hur lätt det är att störa andra. Hur känsligt allting är, säger Mikael Klasson. Han berättar att det är lätt att slå ut kraftverk, och att personer med kunskap kan störa ut datanät på enkla sätt. – Det är ett stort hot. Hos Försvarshögskolan ser man också att EMC är ett hot, säger Mikael Klasson. Bristen på kunskap om EMC gör även att konstruktioner och lösningar för en elektromagnetisk förenlighet ibland tillförs i slutskedet av en produkt, vilket kan leda till opraktiska eller dyra lösningar. Enligt Mikael Klasson skulle EMC behöva planeras för redan i startskedet av en produkt. – Ledningen måste tänka på EMC redan från början. Nu märker man det ofta när man ska få produkten CE-godkänd, och man inte klarar EMC-kraven. Utsatthet och onödiga utgifter är något som Mikael Klasson, Urband Lundgren och Jan-Olof Brink ville lösa, och har därför skrivit boken En introduktion till EMC. Med den vill de kunna påverka kunskapshalten kring ämnet redan på gymnasienivå. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för ämnet och att framtiden blir säkrare för samhället,. – Studenter ska lära sig redan från början att EMC finns, kunna ta hänsyn till de direktiv som finns och bygga därefter. Det är inte bara de som läser elektronik som bör kunna det här, även de som läser mekanik eller de som ska bygga hus och järnvägar borde lära sig om EMC. Det är viktigt.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2