Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 20 oktober 2017

Fortsatt negativt för Ericsson efter sparinsatser

I koncernens tredje kvartalsrapport för året syns många minustecken och marknaden fortsätter vara tuff för Ericsson.

Som evertiq har rapporterat den senaste tiden har Ericsson fokuserat på att spara pengar, och i september kom uppgifter fram om att 14’000 anställda kan tvingas lämna koncernen. De negativa siffrorna syns bland annat i Ericssons tredje kvartalsrapport för året. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet hamnade på 47,7 miljarder kronor, att jämföra med 51,5 vid samma period förra året. – Nästa steg för att förbättra lönsamheten innebär ökat fokus på effektivitet inom tjänsteleverans. Dessutom kommer vi att skala upp mjukvarudelen av affärsmixen och öka andelen tjänster som är förintegrerade, vilket kommer att leda till högre bruttomarginal men lägre försäljning av tjänster. Positiva effekter på bruttomarginalen förväntas under 2018, kommenterar Börje Ekholm, koncernchef och vd på Ericsson, i rapporten. Han menar att omstruktureringskostnaden under kvartalet var minus 2,8 miljarder kronor och att 3’000 anställda redan har fått gå från sina positioner. 1’100 personer har rekryterats till FoU. Målet är att öka effektiviteten och minska kostnader. – Arbetet med att fokusera vår verksamhet inom Managed Services och att gå igenom avtal med otillfredsställande lönsamhet fortsätter. Hittills har vi avslutat, omförhandlat eller omvandlat 13 av 42 avtal, vilket kommer att ge en förbättrad lönsamhet om cirka SEK 0,4 miljarder på årsbasis, kommenterar Börje Ekholm. Siffror för Ericssons tredje kvartal 2017 (förra årets siffror)
  • Nettoomsättning 47,7 miljarder kronor (51,1)
  • Rörelseresultat -4,8 miljarder kronor (0,3)
  • Rörelsemarginal -10 procent (0,7 procent)
  • Periodens resultat -4,3 miljarder kronor (-0,2)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2