Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 23 oktober 2017

”Vi har rustat för vår mest spännande tid: framtiden”

Minskad skuld, ökad lönsamhet och en förändrad ledning. Hanzas tredje kvartal bjöd på flera nyheter.

Tre väsentliga händelser skedde under kontraktstillverkaren Hanzas tredje kvartal, enligt bolagets delårsrapport. I juli tecknade Hanza ett tillverkningsavtal med medicinföretaget Getinge med ett initialt ordervärde på över 1 miljon euro. I september fick Hanza en order på att forma en framtida tillverkningsstrategi åt First North-företaget Mantex AB, och den första september tillträdde en ny operativ chef och en ny strategisk HR-chef sina platser på Hanza. Vidare har Hanzas nettoskuld minskat med 78 miljoner kronor under 2017 och då bolagets fokuserade arbete på att organisera verksamhetens fabriker i så kallade Tillverkningskluster har avslutats har lönsamheten ökat. – Vi har metodiskt och målmedvetet byggt upp Hanza under åtta år och två faser. Vi är i dag Nordens tredje största tillverkningsbolag. Uppbyggnadsfaserna har påverkat vår skuldsättning och därför har det varit viktigt att fokusera på balansräkningen. Vi har minskat vår nettoskuld med 78 miljoner kronor under 2017 och Hanzas soliditet är nu nära 40 procent. Det betyder att vi har rustat för vår mest spännande tid: framtiden, kommenterar Erik Stenfors, vd på Hanza, rapporten. Tredje kvartalet i siffror för Hanza (2016 års siffror)
  • Nettoomsättningen ökade med 9,6 procent till 324,3 miljoner kronor (295,8)
  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 7,0 miljoner kronor (4,1) Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,9 miljoner kronor (3,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 miljoner kronor (-2,2)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 miljoner kronor (-9,6)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2