Annons
Annons
Annons
Annons
© kitron Elektronikproduktion | 24 oktober 2017

Sverige fortsatt viktigt för Kitron

De fortsätter att gå bra för den norska kontraktstillverkaren. Det tredje kvartalet 2017 hade rörelseintäkter på 535 miljoner norska kronor, vilket är 16 procent mer än förra året.

Under det tredje kvartalet 2017 ökade Kitrons rörelseintäkter med 16 procent jämfört med 2016, från 463 miljoner norska kronor till 535 miljoner. Den höjda siffran beror på de förändringar som företaget har gjort menar koncernchefen Peter Nilsson, men menar också att siffrorna mellan kvartalen ständigt kommer att ändras. – Kitron fortsätter att ta marknadsandelar. Jag ser detta som en bekräftelse på operativa förbättringar de senaste åren, som har stärkt konkurrenskraften och effektiviteten. Som tidigare nämnts kommer våra marginaler variera från kvartal till kvartal, och tredje kvartalet var påverkat av omstrukturering i Norge och en högre andel försäljning av produkter av höghaltigt material och därmed lägre bidrag. Men vi är fortfarande på kurs mot våra prognoser för 2017 och våra strategiska ambitioner, säger Peter Nilsson i en kommentar till delårsrapporten. För Kitron är Sverige den största marknaden med intäkter på 268,4 miljoner norska kronor under det tredje kvartalet 2017. Näst på listan är Norge med 130 miljoner norska kronor, följt av USA och Kanade med 74,5 miljoner, resterande Europa med 50,6 miljoner och övriga delar av världen med 11.8 miljoner. Dock är det i Litauen som Kitron har som störst verksamhet med sina 716 heltidsanställda. I Norge arbetar 334 personer, i Sverige 185 och i övriga världen 202. Totalt har Kitron 1,437 heltidsanställda runtom i världen i slutet på september 2017, det är en höjning med 169 anställda från samma period 2016. Tredje kvartalet 2017 i siffror för Kitron (2016 års siffror)
  • Rörelseintäkter 535,4 miljoner norska kronor (462,6)
  • EBIT 29,2 miljoner norska kronor (30,1)
  • Orderstock 1’008 miljoner norska kronor (979,9)
  • Netto rörelsekapital 448,4 miljoner norska kronor (497,5)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1