Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© wrangler dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 oktober 2017

Plus och minus för Beijer Electronics Group

Det tredje kvartalet för Beijer Electronics Group visade på ökad orderingång och omsättning trots en offensiv satsning på produktutveckling. En affärsenhet inom koncernen visade dock på genomgående negativa siffror.

Under det tredje kvartalet 2017 gick flera siffror uppåt för Beijer Electronics Group. Orderingången steg med tolv procent från förra året, nettoomsättningen ökade med sju procent och rörelseresultatet hamnade på nästan en miljon mer än föregående år. Den 6 oktober slutförde koncernen en nyemission om 225 miljoner kronor och kapitaltillskottet ska bland annat användas för att öka utvecklingstakten med mindre förvärv. – Affärsenheten Beijer Electronics har fortsatt på den inslagna vägen med ökad orderingång och försäljning. Resultatutvecklingen hålls tillbaka av de betydande satsningarna som ska ligga till grund för framtida tillväxt. Glädjande är att de nya operatörspanelerna i X2-serien, som introducerades hösten 2016, skördat fortsatta framgångar. Försäljningen av X2-serien svarade för 20 procent av affärsenhetens omsättning under det tredje kvartalet. Det gör X2-serien till affärsenhetens hittills mest framgångsrika produktlansering, säger Per Samuelsson, vd för Beijer Electronics Group, i en kommentar om rapporten. Affärsenheten Westermo visar också på en positiv utveckling med tillväxt och omsättning, men affärsenheten Korenix gör om organisationen och processen av det har påverkat orderingång, försäljning och resultat under både tredje kvartalet och helåret. Tredje kvartalet 2017 i siffror (2016 års siffror)
  • Orderingång 297,4 miljoner kronor (266,3)
  • Nettoomsättning 289,1 miljoner kronor (271,1)
  • Rörelseresultat 5,6 miljoner kronor (4,7)
  • Resultat efter skatt -2,2 miljoner kronor (-72,7 inklusive nedskrivning av aktier i intressebolag om 71,6)
Tredje kvartalet 2017 i siffror för affärsområdena (2016 års siffror)
  • Beijer Electronics omsättning 159,4 miljoner kronor(147,2)
  • Westermo omsättning 108,5 miljoner kronor (98,9)
  • Korenix omsättning 25,5 miljoner kronor (29,1)
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2