Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 25 oktober 2017

Prevas ökar omsättningen och vill växa än mer

Omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal ökar för Prevas och delårsrapporten ser ljus ut. För fortsatt tillväxt vill företaget nu ha fler egna konsulter och ta mer betalt för sina tjänster.

Prevas har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien har totalt cirka 600 medarbetare. Företagets tillväxt sker främst inom life science-området men även inom smarta produkter och robotiserad tillverkning. Företagets största omsättning görs i Sverige med 82 procent, följt av Danmark med 13 procent och övriga länder med 5 procent. I dagens marknad ser de ett fortsatt driv mot digitalisering och robotisering och under året har Prevas etablerat ett samarbete med Göteborgs Tekniska College och deras projekt Smarta Fabriker, ett projekt som är en satsning för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. – Prevas har traditionellt alltid varit bra på att lösa komplexa problem tack vare våra medarbetares höga kompetens och under kvartalet har fokus legat på att utbilda oss själva. Målet är att tydliggöra de fördelar som kombinationen av digitalisering och Prevas specialkompetens erbjuder, något vi prioriterar långsiktigt för att säkerställa Prevas som en ständigt lärande organisation i teknikens framkant, kommenterar vd Karl-Gustav Ramström rapporten. Ett mål för framtiden för företaget är att expandera, ha fler egna konsulter och se över prissättningen av tjänster för att kunna öka lönsamheten snabbare. Tredje kvartalets siffror för 2017 (2016 års siffror)
  • Nettoomsättning 154,5 miljoner kronor (145,5)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 3,9 miljoner kronor (0,2)
  • Rörelseresultat EBIT 1,5 miljoner kronor (-2,6)
  • Rörelsemarginal EBIT 1,0 procent (-1,8)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1