Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© scanfil Elektronikproduktion | 27 oktober 2017

Stabilt tredje kvartal för Scanfil

Scanfil Group såg ett bra tredje kvartal, enligt koncernens delårsrapport. Omsättningen och rörelseresultatet ökade, men nettoförtjänsten gick ned något.

– Vi har kunnat öka vårt rörelseresultat betydligt varje kvartal i år. Det har varit möjligt tack vare ett positivt utvecklat kundbehov och särskilt stark tillväxt i nykundsförsäljning, säger Petteri Jokitalo, vd på Scanfil, i en kommentar till koncernens delårsrapport. Jämfört med föregående år växte Scanfil 7 procent och rörelseresultatet hamnade på 6,5 procent, vilket översteg koncernens mål på 6 procent. Framöver kommer Scanfil att fortsätta förbättra sina operativa delar, framförallt med fokus på Myslowice, Polen och Sievi, Finland. Dock har vissa fördelar med optimeringen av fabriksnätet redan kunnat ses. – Vår investering i tillverkningskapacitet och anläggningar har varit på rekordnivå under hela året. I augusti flyttade vi till en större produktionsanläggning i Atlanta, och elektronikfabriken Sieradz kompletterar en expansionsinvestering som fördubblar fabrikens golvyta och kapacitet. Nya elektroniktillverkningslinjer har förvärvats och implementerats i fabrikerna Suzhou, Sieradz och Malmö. Tillverkningskapaciteten hos Myslowice-fabriken har tredubblats, säger Petteri Jokitalo. Scanfils tredje kvartal i siffror 2017, omvandlat från euro (2016 års siffror)
  • Omsättning 1,3 miljarder kronor (1,2)
  • Rörelseresultat 82,6 miljoner kronor (73,9)
  • Nettoförtjänst 50,5 miljoner kronor (63,2)
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2