Annons
Annons
© tobii Elektronikproduktion | 30 oktober 2017

Positivt kvartal för Tobii trots minustecken

Utveckling och en satsning på nya produkter gjorde att eyetracking-företaget Tobii hade flera minustecken i sin delårsrapport, men försäljningen var stark och företaget spår en ljus framtid.

Tobii AB har under 2017 ökat sina investeringar inom virtual reality, vilket har lett till att Tobii Tech är engagerat i fem större projekt i prototyp- och produktutvecklingsfas med potentiella framtida kunder och partners. I oktober lanserades samarbetet med Microsoft om att införa stöd för eyetracking i Windows 10 och Tobii Dynavox lanserade flera nya produkter. Satsningarna på utveckling och lansering under året har lett till många negativa siffror i företagets delårsrapport. Omsättningen minskade, rörelseresultatet minskade och bruttomarginalen var densamma som förra året. – Kvartalet utmärktes av en mycket stark försäljning inom Tobii Pro. Det reflekterar en god underliggande marknadsutveckling men är också resultatet av våra satsningar på riktigt bra produkter och starkare säljkanaler. Tobii Dynavox omsättning påverkades negativt av tillfälliga effekter, men lanserade ytterligare två nya produkter och står nu starkt rustat med en utökad, prisdifferentierad produktportfölj. Inom Tobii Tech fortsatte vi att allokera mer resurser till VR för att svara upp mot förfrågningar och ett flertal samarbeten med potentiella kunder, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii, i en kommentar till rapporten. Tobiis siffror för tredje kvartalet 2017 (2016 års siffror)
  • Koncernens omsättning uppgick till 250 miljoner kronor (255)
  • Bruttomarginalen uppgick till 73 procent (73)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -49 miljoner kronor (-11)
Mellan januari-september 2017 uppgick koncernens omsättning till 777 miljoner kronor, en ökning från 2016 års 747 miljoner kronor.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2