Annons
Annons
Annons
Annons
© jackie egginton dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 oktober 2017

Nya testbäddar får 23 miljoner kronor för hållbar produktion

Vinnova har beviljat Swerea IVF fyra nya testbäddsprojekt. De har totalt beviljats 23,5 miljoner kronor för att stötta svensk industri att gå mer åt det hållbara hållet.

HJT, Disam, Robotlyftet-Digi-load och Vist. Så heter de fyra nya testbäddsprojekten som har fått totalt 23,5 miljoner kronor från Vinnova. – Vi tror att den här satsningen är viktig för att öfrverkliga målet att vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter i svensk industri. I testbäddarna kan svensk tillverkningsindustri och forskning jobba tillsammans med uppkopplade tillverkningsmetoder och produktionsflöden, säger Elisabeth Sagström-Bäck, avdelningschef på Swerea IVF, i ett pressmeddelande. HJT (Hybrid Joining Test bed for smart production) kommer att fokusera på att stötta svensk industri i att utveckla en flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, hybridfogning, montering och mekanisk fogning. Disam (Digitalisering av tillverkningskedjan av Additiv Tillverkning) har som mål att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan av additiv tillverkning. På så sätt ska företag kunna utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod med potential att kunna minska ledtider, enkelt och snabbt kunna utföra anpassningar, skapa innovativa produkter samt upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan. Robotlyftet-Digi-load ska stärka konkurrenskraften hos svensk ytbehandlingsindustri genom att öka användningen av digitala tekniker i produktionen och mer specifikt inom områdena automatiserad hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen. Vist (Vision Inspection Swedish Testbeds) syftar till att knyta ihop befintliga testanläggningar inom både optiska mätmetoder och datahantering genom visualisering och på det viset skapa förutsättningar för företag att utveckla industrinära lösningar för inline ytkarakterisering i realtid.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2