Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Boid Studio Göteborg / Chalmers
Komponenter |

Först med THz-detektor i grafen på böjbar plast

Forskare vid Chalmers har utvecklat en böjbar detektor med transistorer i grafen för THz-området. Detektorn, som forskarna uppger är den första i sitt slag, kan utöka användningsområdet för terahertztekniken till tillämpningar som kräver böjbar elektronik, till exempel trådlösa sensornätverk och kroppsnära teknik.

Begreppet Terahertzstrålning syftar på de elektromagnetiska vågor vars frekvenser sträcker sig från 100 GHz till 10 THz och den nya detektorn har här unika egenskaper. I rumstemperatur upptäcker den signaler i frekvensområdet från 330 till 500 GHz. Den är genomskinlig och böjbar, och öppnar för en rad tillämpningsområden. Tekniken kan bland annat användas för avbildning i terahertzområdet (THz-kamera), men även för att identifiera olika ämnen. Den kan enligt forskarna också vara till potentiell nytta inom sjukvården, där THz-vågor kan användas för att upptäcka cancer. Andra områden där detektorn skulle kunna användas är sensorer för fordon och trådlös kommunikation. Detektorn visar enligt forskarna på de konkreta möjligheterna med grafen, som leder ström otroligt bra. Det är en egenskap som gör grafen till en attraktiv byggsten i snabb elektronik. Chalmersforskarnas arbete ses därför som ett viktigt framsteg när det gäller grafen inom THz-området, och ett genombrott mot högpresterande och billig flexibel terahertzteknik. Detektorn har tagits fram av Chalmersforskarna Xinxin Yang, Andrei Vorobiev, Andrey Generalov, Michael A. Andersson och Jan Stake. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Applied Physics Letters. Forskningen om terahertzdetektorn har finansierats av EU:s forskningsflaggskepp om grafen, Graphene Flagship, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).
Du kan läsa mer om detektorn här.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons