Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion | 02 november 2017

Electrolux får strafftull på tvättmaskiner – bestrider

Tvättmaskiner tillverkade i Mexiko av Electrolux har fått en preliminär ökad tullsats, enligt ett beslut från USA:s handelsdepartement. Kostnaden för Electrolux kan bli 586 miljoner kronor.

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har fått en preliminärt ökad tullsats på 72,41 procent, enligt ett pressmeddelande. Tullen avser tvättmaskiner tillverkade i Mexiko och importerade till USA mellan februari 2016 och januari 2017, då Electrolux kan ha dumpat mer än vad som är enligt med det amerikanska handelsdepartementets, Department om Commerce (DOC), antidumpningstullar som infördes 2012. Beslutet är dock fattat helt på grunderna av att Electrolux har varit sena med att lämna in viss information. – Vi anser att detta är fullständigt obefogat och ser fram emot att få berätta alla fakta i saken i domstol, säger Alan Shaw, chef för Electrolux affärsområde Vitvaror Nordamerika, i ett pressmeddelande. Sedan 2012, när DOC införde antidumpningstullar, har Electrolux årligen begärt en översyn i efterhand av tullsatsen baserat på faktiska uppgifter som Electrolux och andra bolag lämnat in för den aktuella perioden. Den tredje perioden för översyn, februari 2015 till januari 2016, fick en fastställd tullsats på 3,67 procent och visade att eventuell dumpning från Electrolux varit på en minimal nivå enligt DOC:s definition. Den höga tullsatsen som nu har ålagts koncernen preliminärt är baserad utan hänsyn till faktiska uppgifter då DOC menar att Electrolux inte lämnat in uppgifterna i tid. Enligt rådgivningen som Electrolux har fått saknar DOC:s beslut juridisk grund eftersom DOC inte har delgett Electrolux information om den tidsram som ska gälla för inlämnande av uppgifterna. Om tullsatsen på 72,41 procent blir slutgiltig blir det en engångskostnad på cirka 70 miljoner dollar, 586 miljoner kronor, för Electrolux under 2018. Ett slutgiltigt beslut väntas senast 1 mars 2018 och Electrolux menar att kraftigt bestrida beslut som inte är baserat på faktiska uppgifter.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2