Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 augusti 2000

Sonesson investerar satellitsystem för UMTS

Wilh. Sonesson utökar resurserna till ett projekt inom mobil telekommunikation. Man skall utveckla ett satellitbaserat system för tredje generationens mobiltelefoni, UMTS.

Projektet startades i samarbete med Institutet för Rymdfysik i Kiruna i februari 2000 och får nu ett tillskott på 6 mkr för år 2000. Projektets budget uppgår därmed till 10 MSEK. En fas A-studie skall vara klar innan slutet av december 2000 varefter man sätter igång med en genomförandefas år 2001. Systemet skall bestå av ett nät med 60 satelliter (5 banplan med 12 satelliter i varje) som i en första fas kommer att erbjuda fullständig täckning mellan latituderna 50 grader till 70 grader (Europa, Ryssland, Kanada och Alaska). Det blir ett komplement till markbaserade basstationer i områden med dålig eller ingen mobil kommunikation och planeras bli satt i drift år 2004. För Wilh. Sonesson innebär denna ytterligare satsning att projektet blir ett helägt dotterbolag med till att börja med 8 anställda.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2