Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 september 2002

Problem att offerera till storföretag

Elektronikindustriföreningen (EIF) håller en diskussion den 7 oktober i Göteborg om småföretagares situation vid offerering till större företag.

Alltför ofta ställer storföretagen såna krav som småföretagaren inte kan uppfylla därför att man är för liten. Hur ska då ett litet företag överhuvudtaget ha en chans att sälja till större företag? Ett sätt är att flera företag samarbetar om en order. Men i dagsläget finns ingen tillfredsställande form för ett sådant samarbete. EIF:s styrelse har beslutat att påbörja en förstudie för att utreda vilka behov som finns i föreningen och branschen inför detta problem. Förstudien kommer att ske i två steg genom att arbetsgruppen för projektet samlar information från medlemmarna i EIF och sedan sammanställer den här informationen och ger ett förslag till åtgärd för EIF. Detta första möte som EIF nu bjuder in till är därför viktigt för att man därefter ska kunna ta de rätta stegen i projektet. Förstudien syftar till att utreda hur ett samarbete bör formaliseras i t ex konsortialavtal, underleverantörsavtal eller en checklista.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1