Annons
Annons
© vinnstock dreamstime.com Analys | 15 november 2017

Teknikindustrin ökar i Sverige

Under året som har gått har teknikindustrin i Sverige ökat med tolv procent och nästa år kommer den växa med ytterligare fem procent, enligt en prognos från Teknikföretagen.

Årets höga tillväxttal innebär fler anställda och precis som i år förväntas bilindustrin att bidra mest till tillväxten även nästa år. Siffrorna som har tagits fram av Teknikföretagen i deras nya konjunkturprognos är exklusive tele- och elektronikindustrin. Asien och speciellt Kina påverkar världsekonomin i allt större omfattning och för bilindustrin där olika subventioner spelar stor roll kan utvecklingen bli fortsatt ryckig framöver. I USA fortsätter efterfrågan på lastbilar att växa medan efterfrågan för personbilar minskar. För industrin i Sverige är det utvecklingen i Europa som betyder mest och där väntas efterfrågan att försätta öka, dock med något lägre takt för teknikindustrin än i år, menar Teknikföretagen. Det höga utnyttjandet av produktionskapacitet, flaskhalsar och höga bristtal på personal indikerar en fortsatt positiv utveckling av investeringar inom industrin det kommande året. Dock kan Brexit förväntas bidra till en negativ trend för tillväxten framöver. Efterfrågan på på personbilar brukar vara en tidig indikator på kommande svängningar i konjunkturen och där finns redan tecken på försvagning, även politiska ingrepp i protektionistisk riktning kan bidra till nya bakslag, särskilt för världshandeln.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2