Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© incap Vesa Mäkelä Elektronikproduktion | 15 november 2017

Ytterligare ett starkt år för Incap

Nyckelsiffrorna för Incap ökade allesammans med en höjd produktionskapacitet i Indien och fler nya kunder i Estland som främsta anledningar.
Incaps tredje delårsrapport har släppts och företaget visar på ännu ett starkt år. Intäkterna för januari-september 2017 ökade både i Indien och Estland och växte med 32,8 procent jämfört med samma period förra året. Även kostnadskontrollprogrammen för att bekämpa stigande komponentpriser fungerar bra för företaget.

– Resultatet i den indiska verksamheten fortsatte starkt. Affärsenheten i Tumkur har i år varit en del av Incap Group sedan tio år och har haft en viktig roll i internationaliseringen och utvecklingen av Incaps verksamhet. Utbyggnaden av fabriken togs framgångsrikt i bruk under andra kvartalet. Den ökade kapaciteten är på plats precis i tid för att stödja den organiska tillväxten i verksamheten, kommenterar vd och koncernchef Vesa Mäkelä rapporten.

Incap har dock upptäckt en eventuell avvikelse vid lagervärdet från 2016 och början av 2017 och en nedskrivning på cirka 0,5 miljoner euro (4,9 miljoner kronor) kan behövas från inventeringen från den perioden. Om så är fallet kommer koncernens rörelseresultat för helåret 2017 att vara något lägre än 2016.

Januari-september 2017 i siffror (förra årets siffror)
  • Koncernens omsättning uppgick till 366,9 miljoner kronor (275,9)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 35,6 miljoner kronor (32,6)
  • Periodens resultat uppgick till 25,7 miljoner kronor (19,8)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1