Annons
Annons
Annons
© waystream Elektronikproduktion | 16 november 2017

Kraftigt ökad försäljning för Waystream

Svenska Waystream Holding AB ökade sin försäljning kraftigt till det tredje kvartalet och nya vd:n Mats Öberg är nöjd.
– I min första delårsrapport som VD och koncernchef för Waystream kan jag med tillfredsställelse konstatera att vi levererar ytterligare ett försäljningsmässigt starkt tredje kvartal; 60 procent nettoomsättningsökning jämfört med Q3 ’16 och 46 procent för första nio månaderna jämfört med 2016. Vi har under perioden tecknat avtal med ytterligare partner i såväl Sverige som Tyskland samt deltagit i och sponsrat BBWF (Broadband World Forum) i Berlin för att etablera nya kontakter inom främst den europeiska marknaden, säger Mats Öberg, vd på Waystream Holding AB, i en kommentar till rapporten.

Det är försäljningen av accessutrustning och fiberoptik som har ökat och den nordiska marknaden står för den största ökningen räknat i kronor med 51 procent. Störst ökning procentuellt stod Tyskland, Österrike och Slovenien för med en ökning på 74 procent. Antalet sålda lager 3-produkter ökade med 48 procent, lager 2-produkter ökade med 94 procent och fiberoptik ökade med 58 procent.

Något som dock påverkade rörelseresultatet negativt var att tidigare vd:n Johnny Hedlund beslutade sig för att lämna sin post. En ny vd tillsattes, Mats Öberg, men ett avgångsvederlag påverkade siffrorna.

Tredje kvartalet 2017 i siffror (förra årets siffror)
  • Nettoomsättningen uppgick till 22,2 miljoner kronor (13,9)
  • Rörelseresultatet upp gick till -2 miljoner kronor (0,29). Årets siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångsvederlag om 1,9 miljoner kronor.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 miljoner kronor (0,24)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,62 miljoner kronor (0,25)

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1