Annons
Annons
Annons
Annons
© waystream Elektronikproduktion | 16 november 2017

Kraftigt ökad försäljning för Waystream

Svenska Waystream Holding AB ökade sin försäljning kraftigt till det tredje kvartalet och nya vd:n Mats Öberg är nöjd.

– I min första delårsrapport som VD och koncernchef för Waystream kan jag med tillfredsställelse konstatera att vi levererar ytterligare ett försäljningsmässigt starkt tredje kvartal; 60 procent nettoomsättningsökning jämfört med Q3 ’16 och 46 procent för första nio månaderna jämfört med 2016. Vi har under perioden tecknat avtal med ytterligare partner i såväl Sverige som Tyskland samt deltagit i och sponsrat BBWF (Broadband World Forum) i Berlin för att etablera nya kontakter inom främst den europeiska marknaden, säger Mats Öberg, vd på Waystream Holding AB, i en kommentar till rapporten. Det är försäljningen av accessutrustning och fiberoptik som har ökat och den nordiska marknaden står för den största ökningen räknat i kronor med 51 procent. Störst ökning procentuellt stod Tyskland, Österrike och Slovenien för med en ökning på 74 procent. Antalet sålda lager 3-produkter ökade med 48 procent, lager 2-produkter ökade med 94 procent och fiberoptik ökade med 58 procent. Något som dock påverkade rörelseresultatet negativt var att tidigare vd:n Johnny Hedlund beslutade sig för att lämna sin post. En ny vd tillsattes, Mats Öberg, men ett avgångsvederlag påverkade siffrorna. Tredje kvartalet 2017 i siffror (förra årets siffror)
  • Nettoomsättningen uppgick till 22,2 miljoner kronor (13,9)
  • Rörelseresultatet upp gick till -2 miljoner kronor (0,29). Årets siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångsvederlag om 1,9 miljoner kronor.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 miljoner kronor (0,24)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,62 miljoner kronor (0,25)
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1