Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kentoh dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 november 2017

Kraftfull satsning av KAW på AI-forskning

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, med Linköpings universitet som värduniversitet, får ett tillskott på en miljard kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) för att bygga kompetens inom olika delar av artificiell intelligens, till exempel maskininlärning, djupinlärning, och matematik. Tillsammans med en tidigare dryga miljardinvestering kommer programmet att förfoga över en total budget på hela tre miljarder kronor under tio år.

– Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger oss en fantastisk möjlighet att både bedriva grundläggande forskning för dessa nya system och att samtidigt bygga upp forskningsområdet i Sverige. Två aspekter som är avgörande för att förstå, vidareutveckla och nyttiggöra den nya tekniken, säger WASP:s programdirektör Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet som är värduniversitet för WASP. AI och AI/matematik
 Den utvidgade satsningen sker utmed två spår. Det större spåret innebär en satsning på maskininlärning, djupinlärning och på nästa generations AI där man ställer frågan till systemet hur det kommit fram till sitt svar, där systemet motiverar sitt svar och även kan generalisera, kallat eXplainable AI. Det andra spåret handlar om att öka förståelsen för matematiken bakom AI. AI-satsningen kommer att ledas av professor Danica Kragic vid KTH och AI/matematik-delen av professor Johan Håstad, också från KTH. – I USA, Kanada och Storbritannien är de här satsningarna redan gjorda. Vi behöver både kunna locka hit duktiga forskare från andra delar av världen och behålla de bästa hjärnorna vi själva utbildar för att inte hamna på efterkälken. Det pågår ett krig om kompetens därute, säger professor Danica Kragic. – De stora framgångarna inom artificiell intelligens där datorer lär sig köra bilar, känna igen människor och fatta välinformerade beslut, har hittills drivits på ingenjörsmässiga grunder. För att komma vidare behöver vi också i djupare mening förstå de underliggande matematiska sambanden, säger professor Johan Håstad.
 Inom respektive spår finns nu utrymme för rekrytering av 14 seniora forskare och 40 doktorander, där doktoranderna ingår i forskarskolor med specialkurser inom sina områden. De två nya forskarskolorna ska även samordnas med den forskarskola som redan finns inom ramen för WASP med nuvarande drygt hundra doktorander. Såväl seniora forskare som doktorander kommer att rekryteras till de universitet som ingår i WASP, i första hand Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, men satsningen kan även komma att omfatta fler svenska universitet. Miljardinvestering
 De ingående universiteten, Linköpings universitet, Chalmers, KTH och Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag också med betydande resurser och genom den utvidgning som nu sker kommer WASP att ha en sammanlagd budget på hela tre miljarder kronor fram till och med år 2026. Den föregående investeringen meddelades i mars 2016 och innebar att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsade 1,3 miljarder kronor på programmet samtidigt som deltagande universiteten och industrin då åtog sig att stå för ytterligare 500 000 kronor-under samma tioårsperiod. 10 miljoner kronor hade redan gått åt för 2015. Med utvidgningen kommer WASP därmed ha en budget på tre miljarder kronor under tio år fram till och med år 2026. Totalt kommer WASP nu kunna utbilda minst 250 doktorander, varav minst 75 industridoktorander. Det innebär en kraftfull satsning med kopplingar till många olika delar inom artificiell intelligens, mjukvara och autonomi. Den totala satsningen innehåller också rekryteringar av 46 seniora forskare, en uppbyggnad av demonstratorer, arenor där forskning och företag kan mötas i konkreta projekt, en satsning på beräkningsinfrastruktur, gästforskarprogram och internationell samverkan, enligt ett pressmeddelande från Linköpings universitet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2