Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ginasanders dreamstime.com Teknik | 21 november 2017

Bättre förarstöd föreslås bli EU-krav för nya bilar


Automatiska bromsar som känner av när fotgängare närmar sig och smart farthållning. Det är exempel på förarstödsfunktioner som skulle kunna bli obligatoriska i alla nytillverkade bilar som säljs inom den europeiska unionen, enligt en resolution som EU-parlamentets ledamöter röstade igenom i veckan.

I veckan röstade EU-parlamentets ledamöter ja till en ny resolution som bland annat handlar om kravet på att alla nya bilar som säljs inom EU i framtiden skall vara utrustade med mer avancerade förarstödsystem. Det kan gälla funktioner såsom smarta bromssystem som känner av när fotgängare och cyklister finns farligt nära bilen och automatiskt sänker bilens hastighet för att undvika krock eller farthållningssystem och sensorer som talar om när bilen är på väg att köra av vägen eller lämna körbanan och styr den rätt igen per automatik. Den här typen av funktioner finns bara i en fjärdedel av alla bilar som idag säljs inom EU, och då främst i bilar i premiumklassen. Men för att garantera att trafiksäkerheten inte hänger på storleken på EU-medborgarnas plånböcker föreslår parlamentet att det enbart ska bli obligatoriskt att installera de funktioner som idag redan finns på marknaden och som har visat sig höja säkerheten på ett effektivt sätt.
 – Alla borde ha möjligheten att kunna köpa en bil med den typen av funktioner. Det är just genom utbredd efterfrågan och användning som priset på dessa förarstödssystem kan sjunka. Därför kommer priset på dessa bilar inte att bli skyhögt utan bara en aning högre, säger den tyske ledamoten och föredraganden Dieter Lebrecht från EU-parlamentets EPP-grupp. Men den fulla effekten av en eventuell förändring av kraven kommer att dröja. Genomsnittsåldern för personbilar, lätta nyttofordon och tunga nyttofordon inom den europeiska unionen fortsätter att stiga och överträffar för närvarande 10 år. Ett fordons ålder har ett direkt samband med de konsekvenser och skador som orsakas av trafikolyckor. Bakgrunden till resolutionen är att det varje år dör mer än 25 000 människor på Europas vägar och ytterligare hundratusentals skadas. Enligt EU-parlamentet beror omkring 90 procent av alla olyckor på mänskliga misstag. EU-ledamöterna är, förutom att ställa krav på själva fordonet, därför även måna om att utvärdera eventuella fördelar med att sänka de godkända promillehalterna för alkohol till noll för nya förare under de första två åren och för professionella förare inom hela EU. Omkring 25 procent av det totala antalet årliga dödsolyckor i trafiken orsakas nämligen av alkoholkonsumtion. Det är dock inte bara fordonets säkerhetsfunktioner och människors beteenden som bör beaktas. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt förbättra sin väginfrastruktur genom regelbundet och effektivt underhåll, inklusive trafikskyltar och signalsystem, och lämpliga uppgraderingar för att hantera trafikvolymer. Medlemsländerna bör enligt parlamentet även införa innovativa åtgärder som ger förarstödsystemet full funktionalitet och förbättrar dess interoperabilitet, vilket i förlängningen skall leda till så kallad ”intelligent infrastruktur”. Parlamentet uppmanar också EU-kommissionen att upprätta en mekanism för att säkerställa att den europeiska väginfrastrukturen är i tillräckligt bra skick. EU-parlamentet konstaterar vidare att övergången till självkörande bilar framskrider i snabb takt och att vägsäkerhet är rent allmänt en brådskande fråga, vilket gör att en översyn av den allmänna säkerhetsförordningen måste läggas fram av kommissionen senast första kvartalet2018. Parlamentet menar här att förseningar skulle vara oacceptabla. Totalt innehåller resolutionen en lista på 54 krav av olika dignitet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1