Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar bostanci dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 november 2017

Både plus och minus för Sensys Gatsos tredje kvartalet

Ett domslut i USA hämmade Sensys operatörstjänster och segmentet backade, medan den totala orderingången ökade väsentligt.

– I det korta perspektivet verkar det som att den instabila och osäkra marknadssituationen har börjat förbättras. Vi kommer fortsätta att fokusera på vår strategi att utöka våra operatörstjänstaktiviteter och tillhandahålla innovativa mjukvaru- och systemlösningar runt om i världen. Så kommenterar Sensys Gatso Groups vd, Ivo Mönnink, koncernens delårsrapport. Både nettoomsättningen och orderingången ökade under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. De flesta andra siffror backade dock. Till exempel gick segmentet Operatörstjänster tillbaka med drygt fyra miljoner kronor, något som till stor del kan förklaras av ett domslut i Iowa som kom i maj. Förutom det påverkade även kostnader för ett förändringsprogram siffrorna negativt. ”Omkostnaderna uppgick till 41,4 miljoner kronor (26,0) och inkluderar avskrivningar på immateriella tillgångar som uppstod i samband med förvärvsallokeringen till ett värde av 5,3 miljoner kronor (7,1). I jämförelsekvartalet 2016 påverkades kostnaderna positivt av en återföring av avsättning för förändringsprogrammet om 9,3 miljoner kronor samt den minskade tilläggsköpeskillingen motsvarande 11,9 miljoner kronor”, står det i Sensys rapport. Tredje kvartalet 2017 i siffror (förra årets siffror)
  • Nettoomsättningen uppgick till 70,9 miljoner kronor (68,4)
  • Orderingången uppgick till 59,4 miljoner kronor (44,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,2 miljoner kronor (-1,4)
  • EBITDA uppgick till -8,9 miljoner kronor (9,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 miljoner kronor (24,6)
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2