Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© gomspace Elektronikproduktion | 28 november 2017

Fortsatt miljonförlust för GomSpace Group

Det tredje kvartalets rapport visade på en stor nedgång i rörelseresultatet för koncernen, om än en kraftigt höjd nettoomsättning.

GomSpace Groups vd, Niels Buus, förväntar sig att omsättningstillväxten för koncernen kommer att överträffa prognoserna vid börsnoteringen. Koncernen har nämligen fått in flera beställningar på stora volymer med standardmoduler för satelliter under året och har redan säkrat en betydande del av 2018 års omsättning också. I kontrast till de positiva siffrorna har koncernen även ett betydligt lägre rörelseresultat än samma period förra året, något som vd:n kommenterar i rapporten. – Även om resultatet fortfarande är under vårt mål ser vi en förbättring jämfört med föregående kvartal. Den är tydlig framför allt i bruttomarginalen, som var 25 under procent tredje kvartalet och 29 procent under de tre första kvartalen – bruttomarginalen var 19 procent andra kvartalet 2017. Denna förbättring hänger samman med minska introduktion av nya medarbetare under tredje kvartalet. Prognosen är att resultatet förbättras och vi rör oss nu i rätt riktning, vi påverkas dock fortfarande av introduktionen av nya medarbetare, säger Niels Buss. Under det tredje kvartalet meddelade koncernen att de skrivit avtal för två olika projekt med Innovationsfonden i Danmark och flera samarbeten och ordrar gjordes, till exempel med regeringen i Luxemburg och Airbus Defence and Space. Det större fokuset för GomSpace häröver blir att förstärka koncernens organisatoriska förmåga. Enligt Niels Buus har koncernen växt med 340 procent de senaste två åren och det har gjort att allt från chefer till medarbetare har prövats. Därför ska nu en satsning på cirka två år inledas för att höja företagets effektivitet. Även produktionen stärks för att kunna nå målet på att tillverka en satellit om dagen. Tredje kvartalet 2017 i siffror (förra årets siffror)
  • Nettoomsättningen uppgick till 21,7 miljoner kronor (12,2)
  • Bruttomarginalen uppgick till 25 procent (44)
  • Rörelseresultatet uppgick till -16,1 miljoner kronor (-0,4)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1