Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Robotics Care Elektronikproduktion | 14 december 2017

Forskningsprojekt för robotteknik inom äldrevården

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun ska installera och utvärdera en intelligent dusch, och forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) ska studera hur den nya tekniken tas emot av personal och boende i servicehem.

– Vi på CTF har fått möjlighet att tillsammans med personalen vid Resurscentrum på Karlstads kommun studera hur användare samt personal eller anhörig upplever lösningen och skapa förståelse kring hela duschsituationen, även den traditionella. Detta för att kunna utveckla rutiner kring duschandet, även när ingen intelligent dusch finns att tillgå, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och forskare vid CTF, i ett pressmeddelande. – I ett ännu bredare perspektiv kommer resultatet att bidra till en ökad förståelse för hur olika användare upplever införandet av välfärdsteknik i stort. Vad är det som hindrar/hjälper när olika användare ska börja använda olika typer av välfärdsteknik? Den smarta duschen, Poseidon, är utvecklad av Västeråsbaserade Robotics Care AB och gör det möjligt för personer som inte kan duscha utan hjälp av personal eller anhöriga, att duscha själva. Risken för halkskador, obekväm arbetsställning och tunga lyft minskar och den personliga integriteten kan öka. En automatiserad stol fungerar som duschstol och med den kan användaren transporteras in och ut ur duschkabinen för att sedan flytta över till eventuell rullstol. – Den intelligenta duschen kommer att installeras i december. Studien kommer att pågå under cirka ett års tid, men datainsamlingen kommer att fokuseras kring de första fyra månaderna. Vi hoppas kunna presentera våra första resultat, som kommer att bygga både på intervjuer och frågeformulär, i slutet av sommaren 2018, säger Charlotte Bäccman i pressmeddelandet. Projektet samfinansieras av CTF och Karlstads kommun.
Vid TEC Göteborg den 25 januari kommer Adam Hagman från Robotdalen att prata om robotar inom hälso- och sjukvården och hur framtiden för dem ser ut. Han menar att stora summor pengar investeras i att utveckla ny teknik, att ministrar i OECD-länderna vill ha innovationer som kan göra vården lättare och bättre men att hälsovårdssektorn är helt oförberedd på den nya tekniken. Är du intresserad av att läsa mer om ämnet, klicka här.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1