Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kontigo Care Elektronikproduktion | 20 december 2017

Prevas och Kontigo Care i samarbete kring eHälsoplattform

Kontigo Care och Prevas har arbetat tillsammans i flera år för att ta fram hårdvarulösningar som kan hjälpa Kontigo Care i sitt arbete kring förstärkt beroendebehandling. Nu har de två företagen kommit med eHälsoplattformen Previct som kan identifiera återfall innan de sker.

– Previct ger helt nya förutsättningar att tidigt identifiera återfall i missbruk och i bästa fall ge möjlighet att stoppa dem långt innan de inträffar. Återfall är en av de största utmaningarna för dagens beroendevård och orsakar stort lidande hos individen och dess familj och är förenat med stora kostnader för samhället. En annan utmaning i beroendevården är att få kontinuitet och daglig motivation där det med dagens teknik finns helt nya förutsättningar att motivera och engagera patienter på distans, säger Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care, i ett pressmeddelande. I plattformen Previct ingår Previct Alcohol och Previct Gambling då Kontigo arbetar med att underlätta behandling av alkoholism och spelmissbruk. Previct Alcohol består av en alkoholmätare i fickformat, mobilappar och en molnbaserad vårdportal. Previct syftar till prediktion och prevention med hjälp av avancerad databearbetning och artificiell intelligens. Previct har etablerats i ett drygt 60-tal kommuner och används dagligen i missbruks- och beroendevården. – Det betyder mycket för mig att Kontigo Care på allvar kan använda insamlad data för att förhindra återfall, precis det som var ett av de ursprungliga incitamenten för vårt arbete. Kontigo Care har samlat på sig mängder av erfarenhet, aktivt arbetat med vårdsektorn och tagit del av deras kunskap. Denna information har de sedan arbetat med för att skapa ett ändamålsenligt verktyg för den nya digitala vården, säger Marcus Berglund, projektledare på Prevas, i ett pressmeddelande. Prevas har hjälpt till i arbetet med Previct genom att skapa en smart, IoT-bestyckad alkoholmätare som är anpassad för vården. Produkten har även ett inbyggt system för att kunna samla in mätdata. Vårdgivare kan i realtid se avvikelser från mönstret hos individuella personer och kan agera direkt via appen och molnlösningen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2