Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 25 januari 2018

Hanza föreslår företrädesemission om 60 miljoner

I mitten av januari 2018 förslog styrelsen i Hanza Holding AB att en nyemission med företrädesrätt för Hanzas befintliga aktieägare skulle genomföras. Emissionen skulle generera cirka 60 miljoner kronor.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera det helägda dotterbolaget Hanza ABs förvärv av tunnplåtsbearbetningsbolaget Wermland Mechanics Group AB, samt stärka Hanzas finansiella ställning. Hanza avser att använda 55 miljoner kronor av emissionslikviden för att lösa brygglån som tas upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB. Teckningskursen är nio kronor per aktie vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Hanza cirka 60 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 februari till och med den 13 mars 2018.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1