Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint card Komponenter | 25 januari 2018

Fingerprint vinstvarnar – 185 tjänster skärs bort

Istället för en vinst rapporterar biometribolaget att det fjärde kvartalet kan vända till en förlust, enligt ett pressmeddelande.

Fingerprint Cards AB förutspår att resultatet för fjärde kvartalet 2017 kommer vara lägre än marknadsförväntningarna och uppskattar att intäkterna minskar med 62 procent jämfört med samma kvartal förra året. Intäkterna går från 1’618 miljoner kronor 2016 till till 615 miljoner kronor 2017. Fingerprint uppskattar att rörelseresultatet minskar till -40,6 miljoner kronor (520,0). Intäkterna har påverkats av en svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling i kapacitiva sensorer. Bolaget uppskattar att den kinesiska smarttelefonmarknaden har försvagats ytterligare under kvartalet och förutspår att bolagets intäkter kommer att förbli svaga under första kvartalet 2018. Bolaget uppskattar kassaflödet från verksamheten till -1,7 miljoner kronor och att likvida medel uppgår till 920,2 miljoner kronor. I samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2017 meddelade bolaget att de har genomfört ett antal initiativ för att återställa tillväxten och förbättra lönsamheten. För att strukturellt förbättra lönsamheten har Fingerprint initierat ett kostnadsreduceringsprogram och som ett led i detta görs cirka 185 tjänster överflödiga. Företaget minskar externa kostnader, främst konsulter, men även kostnader relaterade till egna medarbetare. De ovan nämnda resultaten är fortfarande preliminära och de exakta siffrorna släpps i Fingerprints bokslutskommuniké för 2017, den 9 februari 2018.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1