Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 26 januari 2018

Autoliv drar ned miljarder på goodwill

Autoliv Inc redovisar icke kassaflödespåverkande engångsnedskrivning av goodwill och specificerar förväntade engångskostnader som är relaterade till den planerade avkopplingen och noteringen av Electronics verksamhet.

Nedskrivningen av goodwill uppgår till 234 miljoner dollar (cirka 1,8 miljarder kronor) och utförs för joint venture-bolaget Autoliv Nissin Brake Systems, ett bolag som Autoliv äger 51 procent av. Nedskrivningen har en nettoeffekt på Autolivs nettoresultat med cirka 100 miljoner dollar (cirka 791 miljoner kronor). Nedskrivningen är en icke kassaflödespåverkande kostnad och har ingen effekt på kassaflöde, finansiella mål eller Electronics affärsplan. Nedskrivningen är en konsekvens av att försäljningsutvecklingen för joint venture-bolaget ANBS utvecklats svagare än vad som förväntades vid bolagets start i april 2016, enligt ett pressmeddelande. Förväntade kostnader som är direkt relaterade till avknoppningen av Electronics redovisas även dem i pressmeddelandet från Autoliv, och projektkostnaden för delningen av verksamheterna väntas uppgå till 70 miljoner dollar (cirka 554 miljoner kronor). Av dem är de främsta kostnaderna redovisnings-, finansiella, legala och IT-relaterade kostnader samt kostnader för noteringsprocessen. Skatterelaterade kostnader för uppdelningen av de legala enheterna i samband med avknoppningen väntas uppgå till 80 miljoner dollar (cirka 633 miljoner kronor).
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2