Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vinnstock dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 januari 2018

Beijer Electronics inte nöjd med årets bokslut

Den fjärde och sista kvartalsrapporten för Beijer Electronics 2017 är här, och företagets vd Per Samuelsson är inte helt glad över dess siffror.

Koncernen Beijer Electronics Group avslutade 2017 med en stark organisk tillväxt i försäljningen och hade en orderingång som låg på en fortsatt hög nivå. ”Koncernens rörelseresultat ligger dock på en fortsatt otillräcklig nivå. Westermo ökade sitt resultat och nådde tio procent i marginal, men har mer att ge. Beijer Electronics presterade två procent i marginal och Korenix visade en rörelseförlust. Det gör att vi sammantaget inte kan vara nöjda med resultatet som helhet”, kommenterar koncernchefen och vd:n Per Samuelsson rapporten. Investeringar och avskrivningar är en anledning till att siffrorna inte var lika positiva som koncernchefen velat. Beijer Electronics genomför omfattande satsningar inom produktutveckling och riktar selektiva insatser inom marknad och försäljning. En nedskrivning inom affärsenheten Korenix innebar även att rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev lägre än föregående år. ”Men även bortsett från nedskrivningen ligger rörelseresultatet på en låg nivå”, kommenterar Per Samuelsson. En del av de stora satsningarna är att Beijer Electronics har minskat antalet medarbetare inom produktion och administration, och ökat antalet medarbetare inom utveckling, sälj och marknad. – Det är värt att notera att koncernens förändrade inriktning med en större andel egna produkter medfört en förbättrad bruttomarginal de senaste två åren jämfört med tidigare. Det är en trend som kan förstärkas med ett successivt ökat inslag av mjukvara. Det innebär sammantaget att vi får en bättre hävstång i resultatet vid en ökad försäljning, säger Per Samuelsson i en kommentar till rapporten. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 329,5 miljoner kronor (331,1)
  • Nettoomsättningen uppgick till 322,6 miljoner kronor (286,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 miljoner kronor (7,3)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 1’251,6 miljoner kronor (1’142,5)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1’205,9 miljoner kronor (1’121,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (-39,4)
  • Nyemission om 225 miljoner kronor slutfördes
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2