Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 30 januari 2018

Det fjärde kvartalet avslutar rekordår för Autoliv

”Vi är nöjda över att försäljningen och bruttovinsten för fjärde kvartalet är de högsta vi redovisat för något kvartal”, säger Autolivs vd och koncernchef Jan Carlson.

Sett till just försäljning och bruttovinst var 2017 ett rekordår för bilsäkerhetsföretaget Autoliv. Det var de största siffrorna för de två posterna som företaget någonsin redovisat och orderingången för segmenten Passive Safety och Electronics nådde också rekordnivåer. ”Under fjärde kvartalet fortsatte vi bredda vår kund- och produktbas inom Active Safety; vi ökade från tre till fyra kunder inom Vision och vi tog hem vår första LiDAR order. Den starka orderingången i det fjärde kvartalet stödjer de försäljningsmål som presenterades på kapitalmarknadsdagen, vilket innebär att vi förväntar oss en bättre försäljningstrend för Electronics från 2019 och framåt. Efter två år med rekordhög orderingång för Electronics ökar vi takten i vårt FoU-arbete; för att stödja utvecklingen av mottagna order och framtida produktlösningar förväntas FoU-kostnaderna öka med upp till 70 miljoner amerikanska dollar 2018”, kommenterar Jan Carlson kvartalsrapporten. Under tredje kvartalet 2018 kommer affärssegmentet Electronics att noteras som fristående bolag och under de första kvartalen samma år hoppas Autoliv på att segmentet Passive Safety kommer att öka den organiska försäljningstillväxten med mer än två procent. Vid årets slut den 31 december 2017 hade Autoliv 72’034 anställda, en minskning från föregående års 70’293. Viktiga händelser under året var att Autoliv nådde en förlikning om 338 miljoner kronor med EU avseende kartellverksamhet, samt att företagets forskningsfordon Liv 2.0 visades upp. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Rörelseresultatet uppgick till 99,3 miljoner kronor (1,9 miljarder kronor)
  • Försäljningen uppgick till 21,5 miljarder kronor (20,5 miljarder kronor)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3,07 miljarder kronor (2,3 miljarder kronor)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2