Annons
Annons
Annons
Annons
© Data Respons Elektronikproduktion | 31 januari 2018

Rekordår och kvartal för norska Data Respons

Data Respons båda affärssegment växte under 2017, något som delas kan förklaras av digitaliseringstrenden. ”Den starka internationella tillväxten bidrog till rekordomsättning i kvartalet”, kommenterar bolagets vd i kvartalsrapporten.

Affärssegmenten R&D Services och Solutions växte med 27 respektive 3 procent i omsättning under det fjärde kvartalet 2017. Att R&D Services växte så pass mycket förklarar bolaget med den utspridda trenden i branschen att digitalisera sig, och tillväxten för Solutions backades av den positiva utvecklingen i bolagets internationella verksamhet. Bolagets fotavtryck i Tyskland ökade under det fjärde kvartalet och stod för 24 procent av den totala omsättningen under kvartalet. – Den starka internationella tillväxten bidrog till rekordomsättning i kvartalet och för året som helhet. Det senaste förvärvet i Tyskland, kombinerat med ökat SW-fokus ger högre marginaler för koncernen, säger Kenneth Ragnvaldsen, vd för Data Respons ASA, i en kommentar till rapporten. Under det fjärde kvartalet förvärvade Data Respons det tyska företaget Epos Cat GmbH, något som kommer att stärka Data Respons fotavtryck i Tyskland ytterligare. Epos Cat GmbH är industriell digitaliseringsspecialist inom bilindustrin som ingick i Data Respons koncernredovisning från den 1 december 2017. Fördelningen av omsättningen under året låg på Solutions 42 procent och R&D Services 58 procent. Marknadsmässigt var Sverige störst med 48 procent, följt av Norge och Tyskland med 21 procent var och sist kom Danmark med 10 procent. Under det fjärde kvartalet minskade marknaden i Norge, medan den internationella växte, och det har lett till att Data Respons har fått nya kunder utöver den marina industrin och olje- och gasindustrin. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Omsättningen uppgick till 353,5 miljoner norska kronor (301,6)
  • EBITDA uppgick till 31,1 miljoner norska kronor (25,5)
  • EBIT uppgick till 27,7 miljoner kronor (22,6)
  • Orderingången uppgick till 410 miljoner norska kronor (334)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Omsättningen uppgick till 1’241,8 miljoner norska kronor (1’039,6)
  • EBITDA uppgick till 102,5 miljoner norska kronor (74,4)
  • EBIT uppgick till 90,1 miljoner norska kronor (68,4)
  • Orderingången uppgick till 1’325 miljoner norska kronor (1’129)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2