Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© icinsights Analys | 01 februari 2018

Ljummen siffra för avtal inom halvledarindustrin

Den stora våg av sammanslagnings- och förvärvsavtal som svepte genom halvledarindustrin 2015 och 2015 avtog avsevärt under 2017, men det totala värdet av avtalen som uppnåddes under året var fortfarande mer än dubbelt så mycket som det årliga genomsnittet under första halvåret av det här decenniet.

År 2017 nåddes cirka två dussin förvärvsavtal för halvledarföretag, affärsenheter, produktlinjer och relaterade tillgångar med ett sammanlagt värde på 217 miljarder kronor. Den siffran är att jämföras med de rekordhöga 841,5 ​miljarder kronor som fastställdes 2015 och de totalt 782 miljarder kronor som fastställdes i 2016, skriver marknadsanalytikern IC Insights. Före vågen av halvledarförvärv som kom för flera år sedan hade M&A-avtalen inom chipindustrin ett totalt årligt genomsnittligt värde på cirka 99 miljarder kronor mellan 2010 och 2015 Två stora förvärvskontrakt svarade för 87 procent av M&A-totalen 2017, och utan dem skulle året inte ha kunnat konkurrera med det typiska årliga värdet av meddelade transaktioner. Nedgången i värdet av halvledaruppköpsavtal i 2017 antyder att det höga antalet M&A-avtal är på väg att sjunka. Antalet avtal höjde 2015 när halvledarförvärv accelererades då ett växande antal företag började köpa andra chip-företag för att kompensera långsam tillväxt i stora slutanvändningsapplikationer, såsom smartphones, datorer och surfplattor, och för att expandera sin räckvidd till en ny stormarknad av möjligheter, såsom IoT, bärbara system och intelligent inbäddad elektronik, exemeplvis den växande mängden automatiserade förarassistanssystem i nya bilar. Med ett minskat antal förvärvsmål och en växande uppgift av att slå samman verksamheter, minskade branschkonsolideringen genom M&A-transaktioner under 2017. Regelbundna översyner av planerade sammanslagningar av myndigheter i Europa, USA och Kina slog också ner på takten i stora halvledarförvärv. En av de stora skillnaderna mellan halvledarförvärv 2017 och de två föregående åren var att färre ”megadeals” meddelades. År 2017 översteg endast två förvärvsavtal 1 miljard dollar (7,8 miljarder kronor) i värde. Toshibas minnesverksamhet gick på 18 miljarder dollar (141 miljarder kronor) och Marvells planerade köp av Cavium går på 6 miljarder dollar (47 miljarder kronor).
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1