Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 06 februari 2018

”2017 var ett starkt år för Note”

Notes bokslutskommuniké för 2017 innehåller nästan bara positiva siffror med en ökad försäljning, rörelsemarginal och ett flera miljoner höjt resultat efter skatt.

Kontraktstillverkaren har lagt ett bra fjärde kvartal och ett bra helår bakom sig med avslutet av 2017. Försäljningen ökade och genomförda kostnadseffektiviseringar samt en stark utveckling i bolagets västeuropeiska enheter bidrog till en förstärkning av Notes lönsamhet. – 2017 var ett starkt år för NOTE. Vi vann nya kunders förtroende samtidigt som vi fördjupade samarbeten inom vår befintliga kundbas. Under året ökade försäljningen i våra enheter med 9% och under fjärde kvartalet nådde vi en tillväxt på 13%. Våra orderböcker var vid årsskiftet drygt 20% över föregående års nivå, säger Per Ovrén, vd och koncernchef för Note, i en kommentar till rapporten. Under året skedde flera större händelser. I juni tillträdde Per Ovrén som vd och koncernchef, i mars såldes Notes industrifastighet i Lund till Estancia Bostad AB och Note tecknade ett flerårigt hyresavtal i Lund istället, en transaktion som påverkade rörelseresultatet positivt med 20,6 miljoner kronor under första kvartalet. I juni tecknade Note ett avtal med myFC där Note utsågs som volymtillverkningspartner. Under året uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 25,3 miljoner kronor (15,8) där den största investeringen gjordes i Estland med en ny ytmonteringslinje. – Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden, vår balansräkning är en av de starkaste i branschen. Vid årets utgång hade vi en soliditet om 49 procent, långt över målet på 30 procent, kommenterar Per Ovrén. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Försäljningen uppgick till 325 miljoner kronor (288,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 miljoner kronor (16,5)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (5,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,8 miljoner kronor (12,9)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,8 miljoner kronor (3,2)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Försäljningen uppgick till 1’175,7 miljoner kronor (1’098,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 93,4 (60,2)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (5,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 72,1 miljoner kronor (45,2)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 69,7 miljoner kronor (40,9)
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2