Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Teknik | 06 februari 2018

Saabs Victor Muller frikänd av hovrätten

I en dom från Hovrätten för Västra Sverige fastslås den friande domen från tingsrätten och Victor Muller och revisorerna går fria.

De tre personer som stått åtalade för brott begångna under Saab Automobiles sista verksamhetsår frias även i hovrätten, där målet gällt två åtalspunkter. Dels åtal mot Victor Muller för grovt svindleri bland annat genom att ha till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om Saabs ekonomiska förhållanden, och därav påverka resultaten. Dels mot två revisorer som stått åtalade för grovt osant intygande genom att de angett att revisionen för 2010 avslutades den 5 april 2011 trots att den fortsatt efter det datumet. I domen från hovrätten står det att hovrätten anser att Muller har lämnat de uppgifter till media som han står åtalad för, men inte att de uppgifterna varit vilseledande på sådant sätt att det medfört ansvar för svindleri. Vidare dömer hovrätten att revisorernas intygande om att revisionen avslutats den 5 april var oriktigt, men att åklagarna inte har lyckats visa hur den felaktiga dateringen medfört fara. Den friande dom som kom från tingsrätten i april 2017 friade sju personer.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1