Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic Elektronikproduktion | 07 februari 2018

Miljardökning för Mycronic under rekordåret 2017

”Det är med stolthet jag i dag kan presentera ett rekordår för Mycronic”, säger Mycronics vd och koncernchef Lena Olving när bolaget i dag, 7 februari, presenterar sin bokslutskommuniké.

För Mycronic, som utvecklar produktionsutrustning, har det föregående året varit ett väldigt bra år, ett rekordår till och med. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2017 var något lägre än under samma period 2016, men under hela 2017 levererade affärsenheten Pattern Generators (PG) tio system, två fler än under 2016. Samtidigt ökade nettoomsättningen för Assembly Solutions (AS) med 60 procent och koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3’001 miljoner kronor. – Det är med stolthet jag idag kan presentera ett rekordår för Mycronic. Orderingång, nettoomsättning och resultat är samtliga på rekordnivå och med en stark avslutning på året överträffar vi det omsättningsestimat vi kommunicerade i början av 2017, säger Lena Olving i en kommentar till rapporten. För Mycronic går de långsiktiga trenderna åt rätt håll. Inom AS går trenderna mot större produktmix, kortare serier, kortare produktlivscykler samt fler och mindre komponenter på mer komplexa kretskort. Där passar förvärvet av Vi Technology som Mycronic genomförde i oktober 2017 väldigt bra in, då det innebar att AS fick tillgång till avancerad inspektionsutrustning, mjukvara och spetskompetens. – Vi har stärkt vår position inom AS genom att skapa ett komplett erbjudande av produktionslösningar för ytmontering, ett erbjudande som möter industrins krav och har som syfte att förbättra våra kunders produktivitet. Genom förvärven adresserar vi nu en utrustningsmarknad som är 36 procent, eller 1'200 miljoner dollar, större än tidigare, kommenterar Lena Olving. Inom PG handlar trenderna istället om ett teknikskifte från LCD till AMOLED för mobila skärmar, högre upplösning, större tv-skärmar och nya sätt att använda bildskärmar. Trenderna innebär att efterfrågan på fotomasker och kravet på fotomasker ökar, något som är positivt för Mycronic. – Därmed gynnas PG, vilket också avspeglas i en full orderbok för 2018. Dessutom är fotomask-marknaden idag cirka fem gånger så stor som för drygt tio år sedan, så de investeringar som nu görs, främst i nya P10 maskritare, får inte något större genomslag på den totala kapaciteten. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 572 miljoner kronor (518)
  • Nettoomsättningen uppgick till 931 miljoner kronor (1’016)
  • Rörelseresultatet uppgick till 312 miljoner kronor (405)
  • Underliggande rörelseresultat var 349 miljoner kronor (448)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Orderingången uppgick till 3 567 miljoner kronor (2’455)
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 001 miljoner kronor (2’319)
  • Rörelseresultatet uppgick till 848 miljoner kronor (691)
  • Underliggande rörelseresultat var 955 miljoner kronor (735)
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2