Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 08 februari 2018

Väsentlig förbättring för Prevas under 2017

Fjolårets flera minustecken har förvandlats till plustecken och vd:n Karl-Gustav Ramström är nöjd, även om han tycker att siffrorna till nästa år bör se ännu bättre ut.

– Helårsresultatet för 2017 visar en väsentlig förbättring jämfört med 2016. Lönsamheten är dock inte på den nivå vi eftersträvar men ska också beaktas i ljuset av att ett stort leveransåtagande har avslutats i förtid och belastat kvartal fyra med 6,4 miljoner kronor, totalt 8,2 miljoner kronor under 2017. Åtagandet är nu avslutat och kommer inte att påverka resultatet framöver, säger Karl-Gustav Ramström i en kommentar till Prevas bokslutskommuniké. Digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen gör att marknaden är stark för Prevas som utvecklar smarta produkter, fabriker och tjänster. En viktig faktor för det positiva året som Prevas har haft är att den traditionella nordiska industrin har tagit till sig möjligheter inom produktivitet och produktutveckling på en bredare front. – Heta områden är robotautomatisering och Life Science, men hit räknar vi också en allt starkare verkstadsindustri och övrig högteknologisk exportindustri. En lika spännande och lovande utveckling är att vi i dag arbetar med flera företag, som vi själva för bara några år sedan inte kopplade samman med digitalisering, exempelvis Löfbergs Kafferosteri, Kontigo Care och LYS Technologies, kommenterar Karl-Gustav Ramström. Under det fjärde kvartalet 2017 ökade Prevas antalet medarbetare och satsar nu på att rekrytera fler medarbetare till sina specialistområden. – Målsättningen är att upplevas som den mest kompetenta samarbetspartnern i att hjälpa kunder att realisera sina innovationer på ett hållbart sätt. Det känns därför mycket bra att kunna konstatera att vi under 2017 lagt grunden och skapat förutsättningar för denna framtidsinriktade strategi. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 194,1 miljoner kronor (183,5)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,0 miljoner kronor (-8,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 miljoner kronor (-7,0)
  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,0 procent (,4-6)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 734,9 miljoner kronor (696,6)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 16,2 miljoner kronor (-7,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 miljoner kronor (-6,2)
  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 2,2 procent (-1,0)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1