Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fanuc Analys | 08 februari 2018

Sverige femte största robotnationen i världen

Produktionsprocesser världen över automatiseras i en allt växande takt och det nya genomsnittet av global robotdensitet i tillverkningsindustrin är 74 robotenheter per 10’000 anställda, en ökning från 2015 års 66 enheter.

De 10 mest automatiserade länderna i världen är, i rätt ordning; Sydkorea, Singapore, Tyskland, Japan, Sverige, Danmark, USA, Italien, Belgien och Taiwan, enligt statistik från International Federation of Robotics (IFR). – Robottäthet är en utmärkt standard för jämförelse för att ta hänsyn till skillnaderna i tillverkningsindustrins automatiseringsgrad i olika länder. Som ett resultat av den stora volymen av robotinstallationer i Asien de senaste åren har regionen den högsta tillväxttakten. Mellan 2010 och 2016 var den genomsnittliga årliga tillväxttakten för robotdensitet i Asien 9 procent, i Amerika 7 procent och i Europa 5 procent, säger Junji Tsuda, President för IFR, i ett pressmeddelande. Asien I Asien, och i världen, var utvecklingen av robotdensitet i Kina den mest dynamiska. På grund av den kraftiga tillväxten av robotinstallationer, särskilt mellan 2013 och 2016, ökade tätheten från 25 enheter 2013 till 68 enheter 2016. I dag rankas Kinas robotdensitet 23:e över hela världen. Den absolut högsta robotdensiteten i världen har Sydkorea, en position som landet har hållit sedan 2010. Landets robotdensitet överstiger det globala genomsnittet med över åtta gånger (631 enheter). Den höga tillväxten är resultatet av fortsatta installationer av en stor mängd robotar, särskilt inom el/elektronikindustrin samt inom bilindustrin. Singapore har gått om Japan i robotdensitet och kommer 2016 på andra plats, med Japan på en fjärdeplats. Singapore har 488 robotar per 10’000 anställda och Japan har 303 robotar. Nordamerika Robottätheten i USA ökade till 189 robotar 2016 och landet rankas som sjunde i världen, en ökning som kan härledas till den nödvändiga moderniseringen av inhemska produktionsanläggningar som har skett. Bilindustrin leder som huvudkund inom industrirobotar med cirka 52 procent av den totala försäljningen 2016. Robottätheten i Kanada har stigit och nått 145 enheter 2016 (ranking 13:e världen över). Tillväxten drivs huvudsakligen av installationer inom bilindustrin. Mexikos robottäthet ligger på 33 enheter, är rankat 31 på global nivå och har bilindustrin som huvudkund för industrirobotar. Europa Europas mest automatiserade land är Tyskland, som hamnar på en tredjeplats världen över med 309 enheter. Den årliga försörjningen och driften av industrirobotar år 2016 hade en andel på 36 procent respektive 41 procent av den totala robotförsäljningen i Europa. Mellan 2018 och 2020 kommer den årliga försörjningen i Tyskland att fortsätta växa med minst 5 procent i genomsnitt per år på grund av den ökande efterfrågan på robotar inom allmän industri och inom bilindustrin. Frankrike har en robotdensitet på 132 enheter (ranking 18: e i världen), vilket ligger långt över det globala genomsnittet på 74 robotar - men relativt svagt jämfört med andra EU-länder. EU-medlemmar som Sverige (223 enheter), Danmark (211 enheter), Italien (185 enheter) och Spanien (160 enheter) har en mycket högre grad av automatisering med hjälp av industrirobotar inom tillverkningssegmentet. Storbritannien har som enda G7-landet en robotdensitet under världsgenomsnittet av 74 enheter med sina 71 enheter, en siffra som lägger landet på plats 22. De östeuropeiska länderna Slovenien (137 enheter, rankade 16:e i världen) och Slovakien (135 enheter, rankade 17:e världen över), båda har en robotdensitet som ligger över Schweiz (128 enheter, rankad 19:e i världen). Tjeckien rankar 20:e på global skala med 101 enheter. Robotleveranser i Tjeckien och Slovakien beror huvudsakligen på fordonsindustrins efterfrågan. Slovenien är det mest framgångsrika bland länderna i Balkan med 60 procent av den totala robotleveransen, där huvuddelen används inom bilindustrin (387 enheter, 33 procent mer än 2015) © International Federation of Robotics
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1