Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hexagon_metrology Elektronikproduktion | 12 februari 2018

Hexagons bästa kvartal någonsin

Trots en rättegång mot bolagets vd och koncernchef Ola Rollén har mätteknikbolaget Hexagon AB slagit rekord under det fjärde kvartalet 2017.

Den operationella nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 9’540 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent i Asien, 10 procent i Syd- och Nordamerika och 8 procent i EMEA. – Hexagon avslutade 2017 med organsik tillväxt om 10 procent samt stark lönsamhet och kassaflöde. Detta är vårt bästa kvartal någonsin. Resultatet visar att vi är på god väg att nå våra mål för 2021, säger Ola Rollén i en kommentar till rapporten. Affärssegmentet Geosystems ökade sin tillväxttakt och redovisade organisk tillväxt om 13 procent, där bland annat nya produkter var en anledning till den positiva utvecklingen. Manufacturing Intelligence redovisade också en organisk tillväxt om 13 procent, till följd av en stark efterfrågan från elektronikindustrin i Kina. – Vår solida finansiella ställning stärker vår förmåga att genomföra vår strategiska plan, att genom nyskapande teknologier digitalt transformera de industrier vi verkar inom. Vi ser fram emot ytterligare ett framgångsrikt år för Hexagon, kommenterar Ola Rollén. Under helåret 2017 hade Hexagon flera poster av engångskaraktär. I slutet på april förvärvade Hexagon MSC Software och under 2017 har justeringar av intäktsredovisning gällande förutbetalda intäkter om -222,7 miljoner kronor påverkat resultaträkningen. Under det fjärde kvartalet hade bolaget en positiv skatteintäkt om 720 miljoner kronor på grund av den amerikanska skattelagstiftningen. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 9’477, miljoner kronor (8’448,1)
  • Rörelseresultatet uppgick 2’394,7 miljoner kronor (2’075,5)
  • Resultatet före skatt uppgick till 2’328,1 miljoner kronor (2’014,8)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 34’293,6 miljoner kronor (31’318,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7’577,9 miljoner kronor (7’320,4)
  • Resultatet före skatt uppgick till 7’353,2 miljoner kronor (7’103,6)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2