Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© precise biometrics Komponenter | 13 februari 2018

Väntad förlust för vinstvarnande Precise Biometrics

I oktober gick Precise Biometrics ut med en vinstvarning då försäljningen inte ökat såsom de trodde. Det väntade positiva rörelseresultatet vändes till ett negativt, och enligt 2017 års bokslutskommuniké hamnade rörelseresultatet på -13,9 miljoner kronor.

Ökad konkurrens och pressade priser var några av de större anledningarna till att Precise Biometrics inte gick med den, tidigare under 2017, väntade vinsten, samt avyttringen av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions som slutfördes 1 januari 2018. – Marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer till mobiltelefoner i de högre prissegmenten har under 2017 kännetecknats av ökad prispress och högre konkurrens, med ett fåtal leverantörer som dominerar marknaden. Vi kan konstatera att bolaget, tillsammans med sina kunder, under året inte vunnit de affärer vi förväntat oss inom detta segment, säger Torgny Hellström, styrelseordförande i Precise Biometrics AB, i en kommentar till rapporten. Efter kvartalets och årets slut meddelades två större nyheter för Precise Biometrics. Den första var att Precise BioMatch Embedded ska användas i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort. Den andra var att Stefan K Persson utsågs till ny vd i stället för Håkan Persson, en roll han tar sig an den 1 augusti 2018. – Bolaget har en god finansiell position vilket tillåter fortsatta satsningar på de framtidsmarknader som vi identifierat, och befinner oss i en attraktiv position på, vilket gör att jag sammantaget ser positivt på bolagets framtidsutsikter, kommenterar Torgny Hellström. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 miljoner kronor (20,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,3 miljoner kronor (4,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 miljoner kronor (11,8)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 61,0 miljoner kronor (83,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till –13,9 miljoner kronor (25,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,8 miljoner kronor (37,7)
  • Likvida medel för det totala verksamheten uppgick till 117,0 miljoner kronor (135,8)
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1