Annons
Annons
Annons
Annons
© Waystream Elektronikproduktion | 15 februari 2018

Starkt försäljningsår för Waystream Holding AB

Svenska Waystream, som utvecklar switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, såg en bra tillväxt under 2017 men redovisade ändå några minussiffror.

Nettoomsättningen för koncernens helår ökade med 34 procent jämfört med föregående år, något som främst beror på att försäljningen av accessutrustning och beroptik har ökat. Försäljningen på den nordiska marknaden ökade med 27 procent jämfört med 2016 och stod för 93 procent av den totala omsättningen. Tyskland, Österrike och Slovenien ökade med 90 procent från 2016 och stod 2017 för 7 procent av den totala omsättningen. – Bolagets starka tillväxt är ett resultat av välriktade insatser på säljsidan. För att lyckas med detta har vi stärkt fokus på våra kärnmarknader men även utökat organisationen rent personalmässigt. Även om de nordiska marknaderna står för merparten av försäljningen har vi rönt framgångar i bland annat Tyskland där vi tidigt 2018 kunde offentliggöra order på MPC480 som är vår mest avancerade produkt och ett viktigt komplement i vår portfölj, säger Waystreams vd Mats Öberg i en kommentar till rapporten. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret var nästan 2 miljoner lägre än föregående år, 6,77 miljoner kronor 2017 och 8,72 miljoner kronor 2016. En anledning till den lägre siffran för 2017 var att ett avgångsvederlag om 1,89 miljoner kronor redovisades. – En av de viktigaste prioriteringarna i närtid är att fortsätta växa i vår kärnverksamhet och utöka den till närliggande marknader. Detta innebär fortsatt ökat fokus på försäljning, och då främst i Norden och Europa samt framgångsrik implementering av vårt reviderade partnerprogram med existerande och nya partners. Strategin tar även sikte på de behov vi ser marknaden kommer ha framgent gällande bland annat interoperabilitet och virtualiserade funktioner. Vi fokuserar således på att ta fram lösningar och tjänster som är i linje med detta, kommenterar Mats Öberg. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 22,2 miljoner kronor (20,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till -10,1 miljoner kronor (-0,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,6 miljoner kronor (-0,8)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 80,2 miljoner kronor (60,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,6 miljoner kronor (0,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 miljoner kronor (-0,5)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1