Annons
Annons
Annons
Annons
© kitron Elektronikproduktion | 16 februari 2018

Stark tillväxt och förbättrad vinst för Kitron 2017

Den norska kontraktstillverkaren hade ett starkt 2017 med redovisade förbättrade intäkter, orderstock och lönsamhet för fjärde kvartalet och helåret 2017.

– Vi avslutade 2017 med en positiv trend i fjärde kvartalet. Stark tillväxt, förbättrad lönsamhet och förbättrad kapitaltäckning indikerar att vi är på väg att nå våra strategiska mål. Det är särskilt glädjande att förbättringarna fortsätter trots att tillgången till komponenter har varit en utmaning för branschen under 2017. Detta visar vikten av Kitrons starka försörjningskedja, säger Peter Nilsson, vd för Kitron, i ett kommentar till rapporten. Omsättningen från Kitrons svenska kunder stod för 52,7 procent av Kitrons totala omsättning för det fjärde kvartalet. Den norska marknaden stod för 25,6 procent. Antalet anställda hos Kitron ökade med med 74 personer under 2017 och låg på 1’451 heltidsanställda den 31 december 2017. För 2018 förväntar sig Kitron att intäkterna kommer att växa till mellan 2’500-2’700 miljoner norska kronor. Rörelsemarginalen förväntas ligga mellan 6,1-6,5 procent och tillväxten kommer att drivas främst av kunder inom industri och energi. Under 2017 var det största kundmarknaderna industri, flyg/försvar och medicinska enheter. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Omsättningen uppgick till 667,6 miljoner norska kronor (570,3)
  • EBIT uppgick till 43,1 miljoner norska kronor (34,1)
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 90,8 miljoner norska kronor (36,4)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Omsättningen uppgick till 2’436,7 miljoner kronor (2’093,0)
  • EBIT uppgick till 148,7 miljoner norska kronor (117,8)
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 160,8 miljoner norska kronor (108,5)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1