Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hanza Elektronikproduktion | 19 februari 2018

Utveckling av Hanza bäddar för ett starkt 2018

Under 2017 har kontraktstillverkaren Hanza Holding AB utvecklat sin organisation, en förändring som gör att företaget står stadigt inför 2018, menar vd:n.

– Under år 2017 färdigställde vi vårt klusterkoncept, Hanza är i dag en unik tillverkningspartner. Trots att året belastas av betydande utvecklingskostnader uppvisar vi ökat resultat och minskad skuldsättning. Vi bedömer också att vår konsolidering av fabriker till kluster kommer att ge en tydlig positiv effekt på koncernens lönsamhet, säger Erik Stenfors, vd för Hanza Holding AB, i en kommentar till rapporten. Företagets klusterkoncept betyder att Hanza har samlat olika tillverkningsteknologier inom vissa geografiska områden för att öka lönsamheten, skapa kortare ledtider och skapa en miljövänligare process. Antalet anställda för 2017 uppgick till 1’305 personer, en minskning från tidigare 1’346. – Med långsiktighet och en tydlig strategi har vi skapat förtroende hos ägare, kunder och långivare. Det har i sin tur skapat en plattform för Hanzas nästa fas, där fokus är ökad lönsamhet genom ökad nyttjandegrad av våra kluster. I januari 2018 förvärvade vi Wermland Mechanics för en kontant köpeskilling om maximalt 167,5 miljoner kronor. Affären ger bland annat en bra ingång till Norge, som är en marknad med hög potential för Hanza, kommenterar Erik Stenfors. Fokus för 2018 och kommande år är att bredda sitt erbjudande till nya kundmarknader, såsom Norge. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 357,8 miljoner kronor (328,9)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,4 miljoner kronor (-1,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 miljoner kronor (-4,6) I resultatet är kostnader av förvärvet av Wermlands Mechanics inräknat.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 miljoner kronor (19,2)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1’399,7 miljoner kronor (1’305,8)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 35,7 miljoner kronor (25,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 16,4 miljoner kronor (1,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72,0 miljoner kronor (41,6)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1