Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron Elektronikproduktion | 19 februari 2018

God vinst leder till ökad utdelning för Kitron

De mål som Kitron har bestämt sig för att nå till 2020 är på god väg att uppfyllas, och med det har Kitron bestämt sig för att höja sin utdelningspolicy.

Målet om organisk omsättningstillväxt som medför en omsättning på 3 miljarder norska kronor till 2020 bekräftades med årets bokslutsrapport från Kitron. Företaget är även på rätt väg för att nå målet om en EBIT-marginal om 7 procent till 2020. – Vi presenterade en ny strategi och ambitiösa 2020-mål för Kitron i februari 2016. Det är med stor glädje att jag två år senare kan rapportera att vi är väl på väg mot dessa mål. Nyckeln är pågående operativa förbättringar, vilket leder till lönsam tillväxt och mycket effektivare kapitalanvändning. Det har gjort det möjligt för oss att betala en attraktiv utdelning samtidigt som vi investerar i automation och robotisering för att öka vår konkurrenskraft ytterligare, säger Peter Nilsson, vd för Kitron, i ett pressmeddelande. Med målen i riktning att bli uppfyllda har styrelsen i Kitron beslutat sig för att uppdatera företagets utdelningspolicy. Tidigare var policyn att dela ut 30-60 procent av nettoresultatet till sina aktieägare. ”Kitrons utdelningspolicy är att betala ut en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets resultat före engångsposter. Vid beslut om årlig utdelning kommer bolaget att ta hänsyn till bolagets finansiella ställning, investeringsplaner samt den ekonomiska flexibiliteten som behövs för en hållbar tillväxt”, skriver styrelsen i sitt beslut.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1