Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 februari 2018

Omstrukturering skapade negativa siffror för Obducat

I sin bokslutskommuniké för 2017 rapporterar Obducat AB om betydligt sämre siffror än för det föregående året.

– Vi hade stora förväntningar på att 2017 skulle bli det år då Obducats teknik- och produktportfölj skulle nå kommersialisering i en större omfattning. Vi kan nu konstatera att många av de trögheter som präglade 2016 fortsatt funnits kvar under 2017 och negativt påverkat möjligheterna till kommersiella framsteg, säger Patrik Lundström, vd för Obducat AB, i en kommentar till rapporten. Under året har Obducat genomfört flera olika investeringar som företaget har bedömt som väsentliga för Obducats fortsatta kommersiella utveckling. Dels investerade Obducat cirka 2 miljoner kronor i utbyggnad av säljorganisationen och ökade marknadsföringsaktiviteter, dels investerade Obducat cirka 9 miljoner kronor i produktion av demosystem för Sindre 400 och Eitre LA. – Även om de större kommersiella framstegen uteblivit så ser vi positiva effekter av den under året utökade säljorganisationen. Det har lett till ett ökat antal pågående kunddiskussioner och utvärderingar vilket vi förväntar oss leda till en högre orderingång för 2018, kommenterar Patrik Lundström. De större summorna som lagts på investeringar, samt det faktum att försäljningen inte var så stark som Obducat förväntat sig under 2017 innebar att företaget inte hade många positiva siffror i sin bokslutskommuniké. För att snabbare nå kommersiell framgång har Obducat lagt fram ett förslag om genomförandet av en emission om cirka 36 miljoner kronor. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Intäkterna uppgick till 9,4 miljoner kronor (12,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 miljoner kronor (-12,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -9,3 miljoner kronor (-12,8)
  • Orderingången uppgick till 10,3 miljoner kronor (5,8)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Intäkterna uppgick till 32,1 miljoner kronor (61,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till -47,8 miljoner kronor (-38,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -46,8 miljoner kronor (-39,5)
  • Orderingången uppgick till 28,0 miljoner kronor (45,1)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1