Annons
Annons
Annons
Annons
© ruag Sentinel 3 Elektronikproduktion | 20 februari 2018

Ruag Space levererar teknik till miljösatellit

Det tredje satellitparet i Copernicus-programmet blir komplett i april i år när satelliten Sentinel 3B skjuts upp, en satellit som bär teknologi från Ruag Space ombord sig.

Copernicus är ett miljö- och klimatövervakningsprogrami som har som syfte att tillhandahålla satellitdata och tjänster för klimat, miljö och säkerhet. Datan är fri att använda för forskare, myndigheter och andra aktörer som arbetar med att öka kunskapen om jorden. Bakom programmet står EU, European Space Agency (ESA) och deras respektive medlemsländer. – Copernicus-programmets satelliter ger helhetsbilder av miljön och kompletterar direkta provtagningar av vattnets egenskaper på ett utmärkt sätt. Tack vare långsiktigheten i Copernicus-programmet kommer vi även att kunna följa miljö- och klimatförändringar över tid, säger Thomas Klein, klimat- och Copernicus-ansvarig vid Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande. Satelliten Sentinel 3A har legat i omloppsbana sedan februari 2016 och i början av april i år är det dags för tvillingsatelliten Sentinel 3B att skjutas upp och placeras i omloppsbana. På satelliten finns teknologi från Ruag Space. – Tillsammans med Sentinel 3A ger oss Sentinel 3B unika möjligheter att över- vaka havs- och sötvattenmiljöer. Ett av satellitens instrument är speciellt utveck- lat för att avläsa färger i vattnet. Vattnets färg påverkas av halten av löst mate- rial, suspenderade partiklar och klorofyll. Dessa samband kan utnyttjas för att få en bättre bild av vattenkvalitén och behovet av miljöförbättrande åtgärder, säger Thomas Klein i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2