Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 september 2002

Elcoteqs EDI-förbindelser till Elma

Elma Electronic Trading och Elcoteq Network har kommit överens om ett samarbete där Elma sköter Elcoteqs EDI-förbindelser vid elektronisk handel mellan applikationer.

Elma ansvarar för EDI som helhet, dvs. för konvertering av meddelanden, uppbyggnad, övervakning och underhåll av förbindelser. Tidigare ansvarade Elcoteq själv för sina EDI-(Electronic Data Interchange) förbindelser. Implementeringen och underhållet av lösningarna för elektronisk dataöverföring krävde emellertid Elcoteqs resurser till den grad att företaget beslutade utkontraktera hela sin EDI-trafik till en serviceoperatör. "Antalet partner och meddelanden samt förändringar i affärsprocesser och dataflöden har ökat avsevärt på några år", förklarar integrationschef Petri Hokkanen på Elcoteq Network. Elcoteq utnyttjar EDI-förbindelser i sina produktionsprocesser. Nästan alla Elcoteqs storkunder och komponentleverantörer liksom också logistikserviceföretagen är med i EDI-kedjan, dvs. i praktiken omfattar EDI hela leveranskedjan. Enligt Hokkanen används EDI allt mer för prognostisering eftersom produktionsplanering numera huvudsakligen baserar sig på prognoser i stället för beställningar. Vid valet av samarbetspartner lade Elcoteq förutom vid priset också vikt vid servicenivån, flexibilitet och förmågan att reagera snabbt vid förändringar. Den positiva responsen från ElmaEDI-kunder inverkade på att valet föll på Elma. Det största e-handelsprojektet hos Elcoteq utgör just nu implementeringen av lösningar som baserar sig på RosettaNet-standard. "RosettaNet är en helhet som inom kort kommer att tas i bruk i vår produktion. Den kommer utan tvivel att också utgöra en av huvudstandarderna vid e-handel inom elektronikindustrin," säger Petri Hokkanen. Elma har också implementerat ElmaXML for RosettaNet-förbindelserna enligt RosettaNet-standard för elektronisk handel mellan företag. Det blir betydligt förmånligare och flexiblare för företag att utnyttja RosettaNet-processerna med hjälp av Elmas tjänsten än att anskaffa dyra RosettaNet-anpassade lösningar för program- och hårdvara.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1