Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 september 2002

Elcoteqs EDI-förbindelser till Elma

Elma Electronic Trading och Elcoteq Network har kommit överens om ett samarbete där Elma sköter Elcoteqs EDI-förbindelser vid elektronisk handel mellan applikationer.
Elma ansvarar för EDI som helhet, dvs. för konvertering av meddelanden, uppbyggnad, övervakning och underhåll av förbindelser.

Tidigare ansvarade Elcoteq själv för sina EDI-(Electronic Data Interchange) förbindelser. Implementeringen och underhållet av lösningarna för elektronisk dataöverföring krävde emellertid Elcoteqs resurser till den grad att företaget beslutade utkontraktera hela sin EDI-trafik till en serviceoperatör.

"Antalet partner och meddelanden samt förändringar i affärsprocesser och dataflöden har ökat avsevärt på några år", förklarar integrationschef Petri Hokkanen på Elcoteq Network.

Elcoteq utnyttjar EDI-förbindelser i sina produktionsprocesser. Nästan alla Elcoteqs storkunder och komponentleverantörer liksom också logistikserviceföretagen är med i EDI-kedjan, dvs. i praktiken omfattar EDI hela leveranskedjan. Enligt Hokkanen används EDI allt mer för prognostisering eftersom produktionsplanering numera huvudsakligen baserar sig på prognoser i stället för beställningar.

Vid valet av samarbetspartner lade Elcoteq förutom vid priset också vikt vid servicenivån, flexibilitet och förmågan att reagera snabbt vid förändringar. Den positiva responsen från ElmaEDI-kunder inverkade på att valet föll på Elma.

Det största e-handelsprojektet hos Elcoteq utgör just nu implementeringen av lösningar som baserar sig på RosettaNet-standard. "RosettaNet är en helhet som inom kort kommer att tas i bruk i vår produktion. Den kommer utan tvivel att också utgöra en av huvudstandarderna vid e-handel inom elektronikindustrin," säger Petri Hokkanen.

Elma har också implementerat ElmaXML for RosettaNet-förbindelserna enligt RosettaNet-standard för elektronisk handel mellan företag. Det blir betydligt förmånligare och flexiblare för företag att utnyttja RosettaNet-processerna med hjälp av Elmas tjänsten än att anskaffa dyra RosettaNet-anpassade lösningar för program- och hårdvara.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2